Как се развиват и изграждат IT уменията в екипа на TelebidPro?

15/07/2022

ТelebidPro е софтуерна компания, разработваща водещи в сферите си продукти, собствени и за наши клиенти в България и чужбина. Екипът ни притежава експертиза в областта на разработката на бизнес системи, cloud софтуер, application performance и security мониторинг със специализация в средно към високо натоварени 24/7 транзакционни системи.

Мисията ни е насочена към добавяне на стойност към бизнес целите на клиентите ни чрез консултиране, проектиране и внедряване на технологични решения. Те от своя страна са съобразени с конкретната бизнес идея и с уникалните за всяка организация бизнес модел и процеси.

Постигаме тези цели с екип, който е малък и сплотен, а по-голямата част от него е с подчертан технически профил. Фирмата притежава пълния спектър от специалисти, необходими за един цялостен процес на софтуерна разработка.

Компанията има повече от 10 години опит в изграждането на квалифицирани кадри и включването им в екипите ни. Теоретичната и практическата подготовка на IT специалисти е ключов елемент от подхода на TelebidPro за привличане и изграждане на висококвалифицирани специалисти.

Водещото в избора ни на нови членове на екипа е потенциалът, мотивацията, желанието за непрекъснато усъвършенстване, както и нагласата за изграждане на дългосрочни взаимоотношения.

Поради специфичното естество на работа, въвеждащото обучение при нас е задължително. Всеки нов колега преминава през множество вътрешни тренинги, както технологични (например: програмни езици – JavaScript, Python, C++, бази данни, операционни системи, тестване на софтуер и др., така и за изграждане на Soft Skills – комуникация в екип, презентационни умения и др.)

Всеки колега следва индивидуален план за развитие, съобразен с интересите и силните му страни. Това е важно както за компанията, така и за професионално и личностно развитие на бъдещите специалисти във фирмата, защото всеки от вътрешните тренинги и практики, които организираме, има за цел да надгради уменията и да подготви нашите бъдещи колеги за предизвикателствата, с които ще се срещнат при включването им в реалните проекти на фирмата.

TelebidPro организира различни тренинг програми, както за да надгражда компетенциите на екипа си, така и за да помогне на хората без опит да започнат първата си работа или стаж и да стартират своята кариера. Разгледайте отворените ни позиции.

Това са някои от най-интересните дейности, насочени към развитие на уменията, които TelebidPro организира:

 

TelebidPro DevCamp

Целта на програмата е да подготви хора, които вече са придобили основни умения и знания по програмиране, но все още не се чувстват готови да направят първата крачка към стаж или работа.

Даваме възможност на участниците да бъдат в близка до реалната работна среда, където се сблъскват с възможно най-много практически казуси, което им носи ценен опит и възможност да приложат знанията си.

По време на тренинга участниците работят по разработката на проект с помощта на ментори с голям професионален опит, като паралелно с курсовете по разработката на софтуер те изграждат ценни комуникационни и Soft Skills умения.

 

Стажантска програма

Програмата е съсредоточена върху гладкото въвеждане на нови хора в екипа ни. Стажът ни е разделен на два етапа – през първия етап стажантите натрупват знания, умения и рутина по индивидуално изготвен план за развитие, както и менторска подкрепа от хора с дългогодишен опит в компанията.

Стажът включва много практика, вътрешни тренинги, проверки на задачите, Code review*, Lightning talks** и др. По време на втория етап включваме участниците в реалните проекти на компанията, с което те имат възможност бързо да навлязат в процеса на разработка на софтуер.

Стажът е платен и е с гъвкаво работно време, съобразено с лекциите и упражненията в университета, с което подпомагаме нашите колеги да могат да съчетават стажа с университета.

* Code reviews

Практика, която е част от процеса на разработката на софтуер (Software Development Life Cycle – SDLC) и която използваме както за екипите, които работят в реалните проекти на фирмата, така и за стажантите, които сега започват своята кариера. Код ревютата се използват за контрол на качеството на кода, както и за подобряване на техническите умения. Ние вярваме, че проверката на код между колеги е един от най-силните инструменти за предпазване от грешки и подобряване на качеството на продуктите на всяка фирма.

 

** Lightning Talks

Инициатива на компанията, която насърчава членове на екипа да представят пред колегите си кратка презентация на тема, която са намерили за интересна и полезна. След презентацията всеки присъстващ може да зададе въпроси и да сподели своя опит с останалите колеги. Тези вътрешни разговори и презентации спомагат за изграждането на презентационни умения и за подобряването на комуникацията в екипа.

 

Софтуерна Работилница

10 дневна програма за хора без опит, които искат да се запознаят с етапите на разработка на софтуерен продукт и основните роли, които участват в него – Software Developer, Software Tester, Business Analyst, UX Specialist и Project manager.

Лятна IT практика

Практиката е подходяща за ученици и студенти до 2-ри курс, цели да ги постави в среда близка до реалната работна и да надгради практическите им умения.

Сертификационни програми

Екипът ни има възможност да се сертифицира за работа с водещите технологии LPI, AWS и други, както и да посещава технически конференции с цел надграждане и развитие.

Хора от екипа с повече опит участват и като ментори на стажантите в компанията, провеждат обучения вътре и извън компанията, участват като жури и ментори в различни популярни събития и проекти. Така се развиват комуникационни и управленски умения.

Участие във външни за фирмата събития

Състезания, hackathons, лекции, в които колегите могат да предадат своите знания на бъдещите IT специалисти и едновременно с това да придобият нови умения.

 

TelebidPro Лятна IT ПрактикаНикола Илиев – Ние се учим винаги, всеки ден, и няма как да знаем всичко