Стаж и Работа
Отворени позиции

Стаж и Работа

Стаж и Работа

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СОФИЯ

                       

ТРЕНИНГ

Само за 2 месеца тренингът ще ви подготви да започнете стаж или работа в TelebidPro. Ще се запознаете с етапите в разработката на софтуерен продукт и ще се докоснете до начина на работа на реален екип в софтуерна продуктова компания.

Само за 2 месеца тренингът ще ви подготви да започнете стаж или работа в TelebidPro. Ще се запознаете с етапите в разработката на софтуерен продукт и ще се докоснете до начина на работа на реален екип в софтуерна продуктова компания.

СТАЖ

Ако си мотивиран да се учиш, да придобиеш знания и умения в технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS, Blockchain и имаш желание да се развиваш като Full Stack Developer, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университет (в гр. София), за предпочитане техническа специалност.
* Познаване на поне един език за програмиране.
* Добро познаване на основните концепции в програмирането – ООП принципи и алгоритми.
* Английски език за четене на документация.
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Работа под Linux.
* Интерес към Blockchain.

 

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

* Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing
* Front-end Development – JavaScript, HTML5
* Back-end Development – Python, Node.js
* Databases – SQL, PostgreSQL
* Operating systems – Linux

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от JavaScript, както и от други технологии, които използваме: Python, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS, Blockchain и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

С какво ще се занимаваш

* Back-end Development – Node.js.
* Front-end Development – JavaScript.
* Databases – SQL.
* Operating systems – Linux.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университет (в гр. София), за предпочитане техническа специалност.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език за четене на документация.
* Желание за учене и развитие.
* Интерес към Blockchain.

 

Предимства

* Опит с Python, Node.js
* Познаване на PostgreSQL.
* Работа под Linux.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Aко искаш да приложиш своите знания и умения на практика, присъедини се към нашия екип.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Всекидневни задачи

* Извличане на данни от множество таблици.
* Проектиране, създаване и разработка на модели на база данни.
* Валидиране на резултати и създаване на репорти.
* Създаване и модифициране на SQL заявки.
* Експортиране и импортиране на данни в csv и xml формати.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университет (в гр. София), за предпочитане техническа специалност.
* Добри познания по SQL и бази данни.
* Познания по структури от данни и алгоритми.
* Логическо и аналитично мислене.
* Английски език за четене на документация.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

     

Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от дългосрочно развитие в областите Linux, сървъри и cloud технологии, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Основни познания за Linux.
* Познания по програмиране.
* От първа до четвърта година в университет (в гр. София), за предпочитане техническа специалност.
* Английски език за четене на документация.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Работа под Linux.
* Познаване на Bash, Python или Perl.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

Системна администрация
* Linux сървъри.

Поддръжка на сървърни приложения
* Apache HTTPD.
* Nginx.
* PostgreSQL.
* Redis и др.

Мрежова администрация
* Firewalls & network services.

Мониторинг
* Zabbix.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Познания за мрежи.
* Основни познания за Linux.
* Основни познания по програмиране.
* От първа до четвърта година в университет (в гр. София), за предпочитане техническа специалност.
* Английски език за четене на документация.

 

Предимства

* Работа под Linux.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

Networking
* Networking Topologies.
* Remote Access VPNs.
* Site-to-site IPsec VPNs.

Virtualization
* VMware – ESXi.

Системна администрация
* Linux.
* Firewalls & network services.
* Backup & Archiving solutions.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Всекидневни задачи

* Проследява дневните активности по задачите, свързани с разработката на софтуер и създава репорти на дневна/седмична/месечна база.
Координира и подпомага екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
Провежда функционално тестване на софтуер.
Създава и поддържа документацията по проектите.
Организира работни срещи по различните проекти.

 

Възможности за кариерно развитие

* IT Project Manager
* Support Manager
* Technical Product Owner

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Възползвай се от възможността да приложиш натрупаните по време на следването ти знания и да развиеш своите първи професионални умения.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Всекидневни задачи

* Подпомага екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
* Подготвя справки и отчети.
* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Запознава се и се включва в различните етапи от процеса на разработка на софтуер.

 

Възможности за кариерно развитие

* IT Project Manager
* Support Manager
* Technical Product Owner

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Желание за учене и професионално развитие.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Стажът ще ти даде възможност да се запознаеш с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научиш много и ще те включим в реални проекти.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Всекидневни задачи

* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти.
* Отчита резултатите от тестовете като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети.
* Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Познания по програмиране и бази данни.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Възможности за кариерно развитие

* IT Project Manager
* Support Manager
* Technical Product Owner

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Разширяваме нашия HR екип с хора, които харесват динамиката и са нетърпеливи да учат и да развиват професионалните си умения.

 

Като стажант в нашата фирма ще работиш под ръководството на опитен ментор и персонализирана за теб програма за кариерно развитие, които ще ти предоставят необходимите знания и умения, за да станеш един от нашите успешни служители. След успешно завършване на стажа, очакваме от теб да започнеш работа в нашата компания в срок, който зависи от твоето представяне и ще бъде договорен с теб допълнително.

 

Всекидневни задачи

Recruitment
* Координира се с HR екипа, за да се определят изискванията за различните позиции.
* Следи за навременно публикуване на отворените позиции.
* Подпомага екипа с преглед на автобиографии, насрочване на интервюта и интервюиране на кандидати, своевременно предоставяне на обратна връзка на кандидатите.
* Проучва нови начини за търсене на кандидати.
* Включва се в търсене/ привличане на кандидати чрез различни платформи и канали.

 

Развитие на работодателска марка
* Активно участва в планиране и провеждане на събития, на които компанията присъства.
* Включва се в публикуването на визии и съдържание в блога на компанията и в социалните мрежи.
* Подпомага други маркетингови и HR задачи.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София), в областта на HR, Комуникации или други подходящи специалности.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Много добри комуникативни умения.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Владеенето на английски език е предимство.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до специализирана литература.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

РАБОТА

What are we looking for?

* We are expanding our team of Full-Stack Software Developers and we are looking for bright people who enjoy dynamics and are eager to learn and develop their professional skills.

 

As a Senior Node.js Full-Stack Developer, you’ll be:

* Having a leading technology role in the complete development lifecycle of a project (software architecture and system design, developing new and supporting existing features, troubleshooting issues, preparing documentation, etc.)
* Analyzing technical requirements.
* Setting and continuously improving the code quality standards and owning the code review process.
* Defining, estimating, planning and distributing project tasks.
* Learning new technologies, participating in various knowledge-sharing initiatives (e.g. delivering internal trainings) and mentoring less experienced team members.
* Taking part in key company-wide initiatives and processes.

 

Requirements

* Very good еxperience with server-side programming development for large-scale web services.
* 4+ years of professional experience with Node.js.
* 3+ years of experience with web development frameworks like Express, Koa and/or Vue.
* 4+ years of professional experience with PostgreSQL.
* Very good knowledge of mathematics, computer algorithms and multi-threading and concurrency environment.
* Experience in Linux/Unix shell and software development.
* Linux/Unix system fundamentals (filesystem, sockets, pipes, scheduler).
* Good command of English (written).

 

Nice to have

* Started Bachelor’s degree in Computer Science.
* Experience with in-memory databases (e.g. Redis/Memcached).

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Additional days program of paid vacation per year.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

We are looking for talented Junior DevOps Engineers to help us scale and innovate.

 

What you’ll do?

* Use IaaS automation tools like AWS CloudFormation and Ansible.
* Handling operational and security alerts and incidents.
* Improving infrastructure, application and security monitoring systems.
* Continuous performance improvement and troubleshooting of critical components.

 

What you need to have?

* Good knowledge of Python or Perl.
* Basic understanding of public cloud – AWS.
* Basic understanding of containers.
* Experience with SVN, Git.
* Previous experience with monitoring and log management systems like Grafana, Splunk, SIEM.
* Good understanding of networking and security concepts (TCP/IP, routing, firewalls).

 

Nice to have

* Understanding of RDBMS – PostgreSQL.
* Experience with Linux.
* Experience with on-premise private cloud infrastructures running VMware.

 

Our tech stack

* Public cloud – AWS.
* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab, Jenkins.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Private cloud – VMware.

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

       

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по някой от следните езици за програмиране: JavaScript, Python, C++ или други.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език за четене на документация.
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с Node.js.
* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Linux.
* Учащ (в гр. София) или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

   

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по JavaScript.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език за четене на документация.
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Node.js.
* Опит с Linux.
* Учащ или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

  

Всекидневни задачи

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения: Apache HTTPD, Nginx, PostgreSQL.
* Мрежова администрация: Firewalls & network services.
* Мониторинг: Zabbix.

 

Изисквания

* Добри познания за Linux.
* Познаване на Python или Bash.
* Добри познания по Виртуализация.
* Познания за Git, SVN.
* Английски език за четене на документация.

 

Предимства

* Познания за VMware, AWS, Xen, Docker.
* Познания за системен мониторинг.
* Учащ (в гр. София) или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Наблюдение на мониторинг системата на компанията и проверка на аларми.
* Подпомагане на ежедневните дейности на системните инженери.
* Асемблиране и инсталиране на сървърно оборудване.

 

Изисквания

* Познания по Linux.
* Основни познания по програмиране.
* Основни познания по Бази данни – SQL.
* Аналитично мислене.
* Английски език за четене на документация.
* Техническа специалност, за предпочитане в областта на Компютърните науки, Математика, Физика.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Проследява дневните активности по задачите, свързани с разработката на софтуер и създава репорти на дневна/седмична/месечна база.
* Координира и подпомага екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Създава и поддържа документацията по проектите.
* Организира работни срещи по различните проекти.

 

Изисквания

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (четене с разбиране).

 

За предимство ще се счита:

* Предишен опит на подобна позиция.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Обработка и въвеждане на данни, работа с документи.
* Подготовка на справки и отчети.
* Писане на вътрешни документации.
* Подпомагане на екипите.
* Изпълнение на други административни дейности.

 

Изисквания

* Завършено висше образование или 4-та година студенти.
* Добри компютърни умения – работа с Word и Excel.
* Добри комуникативни умения.
* Наблюдателност и внимание към детайла.
* Английски език (четене с разбиране).

 

За предимство ще се счита:

* Предишен опит на подобна позиция.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти.
* Отчита резултатите от тестовете като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети.
* Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Изисквания

* Изкаран курс по софтуерно тестване или релевантно обучение / курс в университета.
* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (четене с разбиране).

 

За предимство ще се счита:

* Познания по програмиране и бази данни.
* Предишен опит (дори и непрофесионален).

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Отговаря активно за контакта с клиента и екипите за разработка, и гарантира за изпълнението на задачите.
* Работи в тясно сътрудничество с различните екипи и заинтересовани страни.
* Комуникира продуктовите планове със заинтересованите страни, изяснява изискванията и определя приоритетите за ново развитие.
* Проследява дейностите по проектите да се извършват в срок.
* Работи в тясно сътрудничество с инженерните екипи за подготовка и предоставяне на документация за продукта.
* Основни инструменти, които ще използва са ClickUp, Slack, Google Drive и др.
* Подготвя периодични справки и отчети.

 

Изисквания

* 1+ години опит на подобна позиция.
* Способност за работа с различните заинтересовани страни при разработката на софтуер – клиенти, инженери и екипи за поддръжка.
* Опит и познания за bug tracking системи и инструменти за управление на проекти.
* Добро познаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер.
* Английски език.

 

Предимства

* Опит с agile методологии за разработка на софтуер (като Scrum, Kanban и др.)
* Базов опит с UX Design.
* Опит в управлението на хора.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Изисквания

* Аналогичен предишен опит поне 1 година.
* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

We are currently looking for experienced, creative and proactive team member.

 

Main Responsibilities

* Use Google Analytics, Google AdWords and other relevant services.
* Create content for different social media platforms like Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and etc.
* Design and management of Social media and Google Ads campaigns.
* Preparing regular reports on campaigns and marketing activities.
* Create content for the company’s blog.
* Participate actively in the planning and execution of company events.

 

Requirements

* At least 1 year of digital marketing experience.
* At least 4th year in the University or fresh graduate in Marketing, Communications, or similar field.
* Good knowledge and experience with social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram), including the ad setting and campaign analysis platforms.
* Good command of written and spoken English.
* Knowledge of MS Office and/ or google spreadsheet.

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Access to conferences.

 

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

За вас

Вие сте професионалист с опит в набирането на специалисти по разработка на софтуер. Търсите гъвкава позиция, съчетаваща recruitment и развитие на работодателска марка. Харесвате да организирате събития и инициативи и да ги отразявате по интригуващ начин в социалните мрежи и други канали. Като част от екипа на TelebidPro ще имате следните отговорности:

 

Recruitment:

* Участва в определяне на изискванията за различните позиции.
* Следи за навременно публикуване на отворените позиции.
* Консултира се с мениджъра по наемане за най-ефективния процес за оценяване на определени позиции.
* Участва в целия recruitment процес: преглед на автобиографии, насрочване на интервюта и интервюиране на кандидати, своевременно предоставяне на обратна връзка на кандидатите.
* Проучва и прилага нови начини за намиране/ привличане на кандидати.
* Проактивно търси кандидати чрез различни платформи и канали.

 

Развитие на работодателска марка:

* Активно участва в планиране и провеждане на събития, на които компанията присъства.
* Създава дългосрочни връзки и партньорства с външни организации; работи по споделени инициативи.
* Концептуализира, публикува и управлява съдържание в блога на компанията и в социалните мрежи според стратегията за развитие на работодателската марка на компанията.
* Участва и в други маркетингови задачи.

 

Изисквания

* 1+ години опит на подобна позиция.
* Добро познаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер и способност за разграничаване на различни инструменти и езици за програмиране.
* Английски език.
* Опит в създаването и поддържането на взаимоотношения с външни партньорски организации (университети, училища, организатори на събития и др.)
* Опит в концептуализиране, публикуване и управление на съдържание в социалните мрежи и други канали.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Ако не откриваш подходящата за теб позиция, не се отказвай – попълни формата за кандидатстване и сподели с нас своите професионални интереси и опит. Така ще можем да те имаме предвид, в случай, че скоро отворим подходяща позиция за теб.

Какво да очаквате от Стажа?

Гъвкавo работно време

Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения

Заплащане

Съобразено с постигнатите резултати и изработените часове

Личен Ментор

Получавате ментор, който да ви помага и насочва с поставените задачи

Постоянна работа

След успешно завършване на стажа ще започнете постоянна работа

Опит в реална работна среда

Ще работите по задачи в реална работна среда

Продължителност

От 3 до 6 месеца в зависимост от вашето представяне и за да преценим с какво може да допринесете в нашите проекти

Какво очакваме от стажантите?

Идеи и мнение

Споделяйте мнението и идеите си

Самообучение

Отделяйте време за самообучение, за да надградите знанията си

Градивна критика

Приемайте критиката от колегите си като стимул да подобрявате уменията си

Ентусиазъм

Не се задоволявайте с минимума, мотивирайте се да постигате повече

Смелост и упоритост

Бъдете упорити и не се страхувайте да грешите

Обратна връзка

Не се страхувайте да питате

 Попитахме колегите…

Днес ви представяме Георги, който започна кариерата си в Telebid Pro и днес е част от един от dev-екипите на компанията. Вижте какво ни разказа той за себе си:

 

Разкажи ни малко за себе си …

Здравейте, казвам се Жоро и съм студент във факултета по Математика и Информатика към Софийски Университет със специалност Информационни системи. Преди по-малко от година се присъединих към стажантска програма на Телебид Про. Научих за стажа от кариерния център на ФМИ и реших да кандидатствам. След като преминах интервютата успешно, започнах интензивен тренинг, който ме подготви за следващия етап от стажа. След него стартира и стажът ми в реален екип с работа по реален проект на компанията.

Как минаха първите ти седмици във фирмата?
Спомням си първият ми месец във фирмата, който беше изпълнен с доста емоции и предизвикателства, тъй като това е и първата ми работа.
С помощта на менторите трябваше да разберем кои са ми силните страни и върху какво трябва да наблегнем повече по време на тренинга и на кое да обърна допълнително внимание и вкъщи. Задачите, които ми възлагаха, бяха интересни, като имаше подбрани, както лесни, така и такива, които изискват повече време, търсене и насоки. Благодарение на тях научих доста неща за бази данни и добри практики в писането на код, както и за организирането и структурирането на стъпките в една задача.
Какво обичаш да правиш през свободното си време?
Извън работата една от любимите ми дейности е да карам колело, но, разбира се, не се ограничавам само до това. Обичам да гледам филми, да играя игри, да се опитвам да разрешавам проблем по някакъв казус и опознавам неизвестни или дори мистериозни места.
Коя е най-забавната част от работата ти?
Смятам, че най-забавната част от работата в Telebid Pro са колегите. Свободата да си приказваш с тях по разнообразни теми, свободата да се организирате да играете както спортове, така и компютърни игри по време на почивките и не само.

Запознайте се със Самуил Иванов, който е стажант към System Operations екипа ни. Ако искате да разберете какво ни разказа за себе си, прочетете следващите редове …

 

 

Разкажи малко повече за себе си.

Завършил съм Технологично училище “Електронни системи” към ТУ-София, към момента втори курс в Техническия университет – София във факултета по Компютърни системи, специалност Компютърно и софтуерно инженерство. След завършването на 12 клас започнах стаж в Телебид про.

Какъв беше първият ти допир с технологии?

Първият ми допир с технологиите беше свързан с програмиране/управление на серво моторчета и лед екрани на arduino, някъде 7ми клас.

Кои са любимите ти технологии?

Сред технологиите, които харесвам са Python, Linux, C, Postgresql, Git.

Имаш ли хоби?

Различни хобита имам :).
Държа много на спорта, харесвам да гледам и играя тенис на корт и баскетбол. Бягането в планината винаги ме зарежда позитивно. Обичам и моторните спортове Formula1/WRC. В свободното си време обичам да чета научна литература за психологията, физиката и други, като сред авторите, направили ми силно впечатление, са Никалъс Кристакис и Сър Роджър Пенроуз.

Кое е последното технологично нещо, което научи?

Последното интересно нещо, което научих е, че всеки принтер използва цифров код под формата на жълти точки, който се поставя при принтирането на всеки лист, като по него може да се открие кой е принтера и на коя дата е принтиран листа.

Имаш ли девиз?

Когато се погледнеш в огледалото, по-добре виждай най-здраво трудещата се версия на себе си.

Какво те прави щастлив?

Да съм здрав, да уча и да се развивам, да трупам забавни спомени с приятели,
да съм сред природата в планината.

Ако имаш възможност да се срещнеш с някоя известна личност, кого би искал да срещнеш?

Американският професор по теоретична физика Мичио Каку.

Ако беше животно, какво би искал да бъдеш?

Октопод. Имат впечатляваща способност да лавират и да се приспособяват към околната среда.

Представяме ви Боян, който започна като стажант при нас преди повече от 2 години, а днес е част от System Operations екипа ни. Той ни разказа за любовта си към технологиите и спорта.

 

 

Разкажи ни за себе си.

Здравейте, Завършил съм ТУЕС, което  ми даде първоначалната насока и знания в сферта на IT технологиите. Продължих образованието си във ФМИ – Софийски университет – специалност Компютърни науки.

Какъв беше първият ти допир с технологии?

Мисля, че първият ми допир с “разбиране” към IT технологиите беше с езика за програмиране C++ в 7 клас.

Кои са любимите ти технологии?

Сред любимите ми технолгии са Nginx, Redis, Amazon Web Services (AWS), GNU/LInux и други Unix-like systems и Python.

Защо реши да кандидатстваш за стаж?

Винаги за мен на първо място са били удоволствието и знанията от това, с което се занимавам. Още първата година в университета забелязах, че липсва балансът между теория и практика, поради което усетих, че не получавам важна част от знанията и започвам да губя голяма част от удоволствието. В общи линии разбрах за себе си, че ако изчакам да се дипломирам първо от университета и чак след това потърся стаж, би било прекалено късно и много изгубено време.

Имаш ли хоби? Участвал ли си в някакви състезания?

Това е много сложен въпрос, на който не мога да дам точно един отговор. Любимите ми дейности, които ме разсейват от ежедневието са колоездене, плуване, бягане, ски и разбира се “цъкане на някоя друга PC игричка”. Да, участвал съм в състезания, като в последното реших да комбинирам три от любимите ми спортове и отидох на ултра крос триатлон – един от най-незабравимите и уникални дни от живота ми.

Кое е последното технологично нещо, което научи?

Последно научих за HAproxy high performance load balancer и proxy server. Привлече вниманието ми с това, че приложението e създадено в края на 2001 година и все още може да се конкурира със съвременните си аналози.

Кои са предизвикателствата пред които се изправяш във всекидневната ти работа?

Сблъскването с различни проблеми, чиито решения не са тривиални и изискват дълбоки познания за разрешаването им.

Имаш ли девиз?

Ако е крайно да е безкрайно.

Какво те прави щастлив?

Най-щастлив съм когато съм заедно със семейството и приятелите.

Днес е време да ви представим Велин, той е отговорен, мотивиран и винаги усмихнат. Ето какво ни разказва за себе си…

 

 

Разкажи за себе си?

Казвам се Велин и в края на 2021г докато бях 4-ти курс във ФМИ започнах тренинг в Телебид Про като част от стажантската програма и днес съм част от един от дев екипите във фирмата.


Кога ти бяха първите стъпки в програмирането?

Първият код, който някога съм писал беше в 9-ти клас на C++, като първоначално не ми хареса и след няколко месеца се отказах. Известно време по-късно реших да дам втори шанс на програмирането, хареса ми, особено идеята да създавам какъвто си поискам софтуер и реших да се подготвя, и да кандидатствам в специалност “Софтуерно инженерство” във ФМИ към Софийския университет.

Защо реши да кандидатстваш в Телебид Про?

Реших, че в 4-ти курс е време да започна кариерното си развитие. Разгледах обявите в кариерния център на моя факултет и попаднах на Телебид Про. Грабна ме това, че имаше опция за гъвкав график, както и, че програмата целеше да помогне на хора с основни познания да натрупат опит и да се развият като професионалисти. Кандидатствах, успях да се справя с предварителни тестове и задачи, и така започнах.


Как протече първият месец от тренинга? Каква беше първата ти задача?

Още първия месец научих доста полезни неща от задачите, които ми бяха възложени. Първата задача беше съвкупност от няколко подзадачи: инсталиране на Linux, инсталиране на WordPress чрез package manager, и импортиране на Google карта в една от страниците на WordPress. Наложи ми си да setup-на собствена среда за разработка под Linux, да инсталирам различни приложения от package manager – MySQL, Apache server, Node.js, WordPress и др. За първи път направих връзка с API, от който използвах данни, които записах в базата данни.


Кое е най-ценното нещо, което научи до тук?

Независимо колко трудно става, ще се справиш, ако не се отказваш.


Как успяваше да съчетаеш тренига с университета?

Стараех се да си организирам добре задачите си за деня, така че да не оставям работа за следващия ден. В Telebid Pro започнах на 6 часов график и сам разпределях часовете си, спрямо заетостта в университета. По време на сесията имаше възможност да отсъствам, така че за изпитите се подготвях без проблем, а за държавния изпит отсъствах около месец, през който успях да преговоря материала и да се подготвя.


Имаш ли някакво хоби?

Да, обичам да спортувам във фитнес зали/площадки за уличен фитнес, също така още от малък харесвам да разпускам с компютърни игри.


Какво би казал на себе си преди 3 години?

Продължавай в същия дух, но отделяй малко повече време на хобитата си.

Ние и университетите

TelebidPro си партнира с едни от водещите университети и училища предлагащи програма за образование в ИТ сферата, с цел доближаване на образованието до бизнеса.

Технически университет – София

Факултет по математика и информатика (ФМИ)

 

Технологично училище Електронни системи (ТУЕС)

Асоциацията на завършилите ТУЕС (АзТУЕС)

Грамота от ФМИ 2022

Почетен плакет от ФМИ 2019

International Space App Challenge 2019

International Space App Challenge 2018

Грамота от ТУЕС 2018

International Space App Challenge 2017

Благодарствена грамота ФМИ 2023

Благодарствена грамота ФМИ 2023

Предпочитани Технологии

Linux

Application & Data

JavaScript

Python

Node.js

PostgreSQL

Bootstrap

AngularJS

Debian

Apache HTTP Server

nginx​

Redis

Amazon EC2

Amazon S3

Perl

HTML5

JSON-RPC

Utilities

CloudFlare

Amazon CloudFront

Let’s Encrypt

Mailchimp

DevOps

Vim

Grunt

Yeoman

Zabbix

Business Tools

Google Drive

Slack

G Suite

BrowserStack

CONTACTS

BULGARIA, TelebidPro

49 Bulgaria Blvd., Sofia 1408

career(at)telebid-pro(dot)com

Тук може да се абонирате за нашия E-mail бюлетин, за да получавате актуална информация за кариерните инициативи на TelebidPro.