Стаж и Работа
Отворени позиции

Стаж и Работа

Стаж и Работа

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ

                       

РАБОТА

     

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по някой от следните езици за програмиране: JavaScript, Python, C++ или други.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с Node.js.
* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Linux.
* Учащ или завършил техническа специалност в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

  

Responsibilities

* Systems administration for Linux servers.
* Application servers maintenance: Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL.
* Network administration: DNS & Firewalls.
* Monitoring: Zabbix.

 

Requirements

* Good knowledge of Linux.
* Knowledge of Python or Bash.
* Good understanding of virtualization.
* Knowledge of version control systems (Git, SVN).
* Ability to work on multiple projects and adapt to changing environment.
* Working level of English language (for documentation).

 

Advantages

* Knowledge of VMware, AWS, Xen, Docker.
* Understanding of system monitoring.
* Knowledge of Perl.

 

We offer

* On-boarding program.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.
* Additional training in order to improve professional and Soft skills.

 

Only short-listed candidates will be contacted.

   

Ако притежавате

* Аналогичен предишен опит поне 1 година.
* Oпит с Linux.
* Познания по програмиране.
* Основни знания по Бази данни.
* Аналитично мислене.
* Английски език (на работно ниво).
* Техническа специалност, за предпочитане в областта на Компютърните науки, Математика, Физика.

 

Всекидневни задачи

* Ще бъдете включени в Наблюдение на мониторинг системата на компанията и анализ на аларми.
* Ще подпомагате пряко и цялостно ежедневните дейности на системните инженери.
* Ще асемблирате и инсталирате сървърно оборудване.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Ако притежавате

* Аналогичен предишен опит поне 1 година.
* Завършено висше образование или 4 -та година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (на работно ниво).

 

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Проверява и документира софтуерни версии.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

If you are/have

* At least a year of experience in software documentation or related fields.
* Strong knowledge in MS Office.
* Working level of English language.
* Excellent communication skills.
* Excellent analytical skills.

 

Your main responsibilities

* Handle customer requests submitted by e-mail, web-forms or other support tools.
* Clarify and record information in the systems, ensure full understanding of the customer issue.
* Research internal resources and knowledge bases to find a resolution.
* Collaborate with other team members to achieve a satisfactory resolution of customer issues.
* Help maintain internal resources and knowledge bases by documenting findings and suggesting improvements.
* Follow established processes for effective management of support incidents.
* Expand your knowledge of our products and your technical skills.

 

We offer

* On-boarding program.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.
* Additional training in order to improve professional and Soft skills.

 

Only short-listed candidates will be contacted.

Ако притежавате

* Аналогичен предишен опит поне 6 месеца.
* Завършено висше образование или 4 -та година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (на работно ниво).

 

Всекидневни задачи

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

СТАЖ

     

Ако си мотивиран да се учиш, да придобиеш знания и умения в технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като Full Stack Developer, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

* Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing
* Front-end Development – JavaScript, HTML5
* Back-end Development – Python, Node.js
* Databases – SQL, PostgreSQL
* Operating systems – Linux

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университета (в София), за предпочитане да следваш в областта на Компютърните науки или близки специалности.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Работа под Linux.
* Познаване на HTML, CSS.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

 

Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от Python, както и от други технологии, които използваме: JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

С какво ще се занимаваш

* Back-end Development – Python.
* Front-end Development – JavaScript.
* Databases – SQL.
* Operating systems – Linux.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университета (в София), за предпочитане да следваш в областта на Компютърните науки или близки специалности.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Опит с Python.
* Познаване на PostgreSQL.
* Работа под Linux.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

     

Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от дългосрочно развитие в областите Linux, сървъри и cloud технологии, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения – Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL, Redis и др.
* Мрежова администрация – DNS & Firewalls.
* Мониторинг: Zabbix.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Основни познания за Linux.
* Познания по програмиране.
* От първа до четвърта година в университета (в София), за предпочитане да следваш в областта на Компютърните науки или близки специалности.
* Английски език (на работно ниво).

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Работа под Linux.
* Познаване на Bash, Python или Perl.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Познания по HTML5 и CSS3.
* Английски език (на работно ниво).
* Усет за симетрия и цветове.
* От първа до четвърта година в университета (в София).

 

Предимства

* Опит с WordPress.
* Познания по JavaScript.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Стажът ще ти даде възможност да се запознаеш с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научиш много и ще те включим в реални проекти.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Всекидневни задачи

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 3 или 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Основни познания в IT областта.
* Английски език (на работно ниво).

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Aко искаш да приложиш университетските си знания и умения на практика, присъедини се към нашия екип.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Личен ментор по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.

 

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Проверява и документира софтуерни версии.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Възможности за кариерно развитие

* Project Manager
* Support Manager

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 3 или 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (на работно ниво).

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Our offer

* 3-6 month internship.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* Training, experience and opportunity for working 6 or 8 hours.
* A mentor will help you throughout the way.
* Experience Real Work.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.

 

Your main responsibilities

* Handle customer requests submitted by e-mail, web-forms or other support tools.
* Clarify and record information in the systems, ensure full understanding of the customer issue.
* Research internal resources and knowledge bases to find a resolution.
* Collaborate with other team members to achieve a satisfactory resolution of customer issues.
* Help maintain internal resources and knowledge bases by documenting findings and suggesting improvements.
* Follow established processes for effective management of support incidents.
* Expand your knowledge of our products and your technical skills.

 

If you are/ have

* At least 4th year in the University or fresh graduate in Computer science studies or relevant.
* Good knowledge in MS Office.
* Working level of English language.
* Excellent communication skills.
* Excellent analytical skills.

 

Only short-listed candidates will be contacted.

Какво да очаквате от Стажа?

Гъвкавo работно време

Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения

Заплащане

Съобразено с постигнатите резултати и изработените часове

Личен Ментор

Получавате ментор, който да ви помага и насочва с поставените задачи

Постоянна работа

След успешно завършване на стажа ще започнете постоянна работа

Опит в реална работна среда

Ще работите по задачи в реална работна среда

Продължителност

От 3 до 6 месеца в зависимост от вашето представяне и за да преценим с какво може да допринесете в нашите проекти

Какво очакваме от стажантите?

Идеи и мнение

Споделяйте мнението и идеите си

Самообучение

Отделяйте време за самообучение, за да надградите знанията си

Градивна критика

Приемайте критиката от колегите си като стимул да подобрявате уменията си

Ентусиазъм

Не се задоволявайте с минимума, мотивирайте се да постигате повече

Смелост и упоритост

Бъдете упорити и не се страхувайте да грешите

Обратна връзка

Не се страхувайте да питате

Предпочитани Технологии

Linux

Application & Data

JavaScript

Python

Node.js

PostgreSQL

Bootstrap

AngularJS

Debian

Apache HTTP Server

nginx​

Redis

Amazon EC2

Amazon S3

Perl

HTML5

JSON-RPC

Firebase

Utilities

CloudFlare

Amazon CloudFront

Let’s Encrypt

Mailchimp

DevOps

Vim

Grunt

Yeoman

Zabbix

Business Tools

Google Drive

Slack

G Suite

BrowserStack

CONTACTS

BULGARIA, TelebidPro

105 Nishava Str., Sofia 1408

career(at)telebid-pro(dot)com