[rev_slider slidertitle=”tbsupport 11″ alias=”tbsupport-11″]

Стаж и Работа

Стаж и Работа

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СОФИЯ

СТАЖ

Искате да станете част от нашия екип?

Търсим ентусиазирани студенти от различни курсове в университета или наскоро завършили, които имат желание да се присъединят към нашия екип като Full-Stack Developer Intern / Junior. Ако сте любители на програмирането и искате да развивате своите умения в приятна и подкрепяща среда, то този стаж може да бъде перфектният старт за вас.

 

Какво е необходимо, за да се включите

* Студент (в гр. София) или наскоро завършил в областта на компютърните науки или друга техническа специалност.
* Познаване на поне един език за програмиране.
* Добро разбиране на основните концепции в програмирането – ООП принципи и алгоритми.
* Английски език за четене на документация.
* Стремеж за учене и развитие.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Опит с работа под Linux.

 

Ще имате възможността да усвоите разнообразни знания и технологии като:

* Програмиране – Алгоритми, ООП, Структури от данни, Обработка на грешки, Тестване
* Front-end Development – JavaScript, HTML5
* Back-end Development – Python, Node.js
* Databases – SQL, PostgreSQL
* Операционни системи – Linux

 

Какво можем да ви предложим

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Персонален Ментор, готов да подкрепи и насърчи развитието на стажантите.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с учебните задължения.
* Възможност да работите в реални проекти.
* Среда, която насърчава постоянното усъвършенстване и растеж.
* За най-добрите стажанти се предоставя възможност за постоянна работа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Искате да станете част от нашия екип?

Търсим ентусиазирани студенти от различни курсове в университета или наскоро завършили, с интерес и мотивация да развиват своите умения в областта на програмирането и разработката на софтуер. Ако търсите пътека към успешната си кариера, ние искаме да ви подкрепим в този път. Този стаж може да бъде перфектният старт за вас.

 

Какво е необходимо, за да се включите

* Познаване на Node.js или друг език за програмиране.
* Добро разбиране на основните концепции в програмирането – ООП принципи и алгоритми.
* Студент (в гр. София) или наскоро завършил в областта на компютърните науки или друга техническа специалност.
* Английски език за четене на документация.
* Стремеж за учене и развитие.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Опит с работа под Linux.

 

Ще имате възможността да усвоите разнообразни знания и технологии като:

* Практически опит в back-end development с Node.js.
* Възможности за участие във front-end development с JavaScript.
* Работа с бази данни – SQL и операционни системи – Linux.

 

Какво можем да ви предложим

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Персонален Ментор, готов да подкрепи и насърчи развитието на стажантите.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с учебните задължения.
* Възможност да работите в реални проекти.
* Среда, която насърчава постоянното усъвършенстване и растеж.
* За най-добрите стажанти се предоставя възможност за постоянна работа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Искате да станете част от нашия екип?

Ако търсите пътека към успешната си кариера в областта на SQL Development, ние искаме да ви подкрепим в този път.

 

Като част от нашия екип ще имате възможността да развиете умения в различни аспекти на SQL разработката, включително:

* Извличане и анализ на данни от множество таблици.
* Проектиране и създаване на модели на база данни.
* Валидиране на резултати и създаване на репорти.
* Създаване и оптимизиране на SQL заявки.
* Работа с данни в различни формати като CSV и XML.

 

Какво е необходимо, за да се включите

* Добри познания по SQL и бази данни.
* Добро разбиране на основните концепции в програмирането – ООП принципи и алгоритми.
* Студент (в гр. София) или наскоро завършил в областта на компютърните науки или друга техническа специалност.
* Английски език за четене на документация.
* Стремеж за учене и развитие.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Познания в работата с MySQL или PostgreSQL.
* Опит с операционни системи като Linux.

 

Какво можем да ви предложим

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Персонален Ментор, готов да подкрепи и насърчи развитието на стажантите.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с учебните задължения.
* Възможност да работите в реални проекти.
* Среда, която насърчава постоянното усъвършенстване и растеж.
* За най-добрите стажанти се предоставя възможност за постоянна работа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

     

Искате да станете част от нашия екип?

Ако сте любители на Linux, сървъри и cloud технологии и искате да развивате своите умения в приятна и подкрепяща среда, то този стаж може да бъде перфектният старт за вас.

 

Какво е необходимо, за да се включите

* Знания и опит в Linux среда.
* Интерес и познания по програмиране.
* Студент (в гр. София) или наскоро завършил в областта на компютърните науки или друга техническа специалност.
* Английски език за четене на документация.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Работа под Linux.
* Познаване на Bash, Python или Perl.

 

Ще имате възможността да усвоите разнообразни знания и технологии като:

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения като Apache HTTPD, Nginx, PostgreSQL, Redis и др.
* Мрежова администрация, включително работа с Firewalls & network services.
* Мониторинг и оптимизация на системи със Zabbix.

 

Нашият  tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

Какво можем да ви предложим

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Персонален Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

 

Искате да станете част от нашия екип?

Търсим ентусиазирани студенти от различни курсове в университета или наскоро завършили с интерес към Linux и мрежови технологии.

 

Какво е необходимо, за да се включите

* Основни познания и интерес към Linux.
* Интерес и познания по програмиране.
* Разбиране на основите на мрежовите технологии.
* Студент (в гр. София) или наскоро завършил в областта на компютърните науки или друга техническа специалност.
* Английски език за четене на документация.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Работа под Linux.

 

Ще имате възможността да усвоите разнообразни знания и технологии като:

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Работа с мрежови топологии, VPN и IPsec.
* Виртуализация с VMware ESXi.
* Мрежова администрация, включително работа с Firewalls & network services.

 

Нашият  tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Персонален Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Проследява дневните активности по задачите, свързани с разработката на софтуер и създава репорти на дневна/седмична/месечна база.
Координира и подпомага екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
Провежда функционално тестване на софтуер.
Създава и поддържа документацията по проектите.
Организира работни срещи по различните проекти.

 

Възможности за кариерно развитие

* IT Project Manager
* Support Manager
* Technical Product Owner

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Подпомага екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
* Подготвя справки и отчети.
* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Запознава се и се включва в различните етапи от процеса на разработка на софтуер.

 

Възможности за кариерно развитие

* IT Project Manager
* Support Manager
* Technical Product Owner

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Желание за учене и професионално развитие.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти.
* Отчита резултатите от тестовете като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети.
* Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Познания по програмиране и бази данни.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по тикетинг система, системи за управление на инциденти или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование в областта на информационните технологии или 4-та година студенти (в гр. София).
* Умения за работа с Office пакет.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Работно време, съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Придобивки за служители в компанията

* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

За 3 месеца нашата интензивна програма (етап 1) ще ви даде ключовите умения по програмиране и ще ви подготви за включване в платен стаж (етап 2) при нас, където ще приложите знанията си в реални проекти.

За 3 месеца нашата интензивна програма (етап 1) ще ви даде ключовите познания и умения за системни и DevOps инженери и ще ви подготви за включване в платен стаж (етап 2) при нас, където ще приложите знанията си в реални проекти.

За 3 месеца нашата интензивна програма (етап 1) ще ви даде ключовите познания и умения за тестване на софтуер и координиране на задачи в екип и ще ви подготви за включване в платен стаж (етап 2) при нас, където ще приложите знанията си в реални проекти.

РАБОТА

What are we looking for?

* We are expanding our team of Full-Stack Software Developers and we are looking for bright people who enjoy dynamics and are eager to learn and develop their professional skills.

 

As a Senior Node.js Full-Stack Developer, you’ll be:

* Having a leading technology role in the complete development lifecycle of a project (software architecture and system design, developing new and supporting existing features, troubleshooting issues, preparing documentation, etc.)
* Analyzing technical requirements.
* Setting and continuously improving the code quality standards and owning the code review process.
* Defining, estimating, planning and distributing project tasks.
* Learning new technologies, participating in various knowledge-sharing initiatives (e.g. delivering internal trainings) and mentoring less experienced team members.
* Taking part in key company-wide initiatives and processes.

 

Requirements

* Very good еxperience with server-side programming development for large-scale web services.
* 4+ years of professional experience with Node.js.
* 3+ years of experience with web development frameworks like Express, Koa and/or Vue.
* 4+ years of professional experience with PostgreSQL.
* Very good knowledge of mathematics, computer algorithms and multi-threading and concurrency environment.
* Experience in Linux/Unix shell and software development.
* Linux/Unix system fundamentals (filesystem, sockets, pipes, scheduler).
* Good command of English (written).

 

Nice to have

* Started Bachelor’s degree in Computer Science.
* Experience with in-memory databases (e.g. Redis/Memcached).

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Additional days program of paid vacation per year.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

What are we looking for?

* Our team of Full-Stack Software Developers is growing, and we are on the lookout for motivated individuals who thrive in a dynamic environment and are passionate about learning and enhancing their professional skills.

 

As a Mid-Level Node.js Full-Stack Developer, you’ll be:

* Play a key role in various stages of the project development lifecycle (developing new features, supporting existing features, troubleshooting issues, preparing documentation, etc.)
* Analyze technical requirements.
* Contribute to improving code quality standards and participate in the code review process.
*Assist in defining, estimating, and planning project tasks.
* Learn new technologies and engage in knowledge-sharing initiatives (e.g.participating in internal trainings).
* Be involved in important company-wide initiatives and processes.

 

Requirements

* Solid experience with server-side programming development for web services.
* 3+ years of professional experience with Node.js, demonstrating a growing proficiency in this technology.
* Professional experience with web development frameworks like Express, Koa, and/or Vue.
* 2+ of professional experience PostgreSQL, showcasing ability to handle database management effectively.
* Good understanding of mathematics, computer algorithms, and working in a multi-threading and concurrency environment.
* Familiarity with Linux/Unix shell and software development.
* Good knowledge of Linux/Unix system fundamentals (filesystem, sockets, pipes, scheduler).
* Good command of English (written).

 

Nice to have

* Bachelor’s degree in Computer Science (in progress or completed).
* Familiarity with in-memory databases (e.g., Redis/Memcached).

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Additional days program of paid vacation per year.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

       

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по някой от следните езици за програмиране: JavaScript, Python, C++ или други.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език за четене на документация.
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с Node.js.
* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Linux.
* Учащ (в гр. София) или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

   

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по JavaScript.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език за четене на документация.
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Node.js.
* Опит с Linux.
* Учащ или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

   

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Добри познания по Node.js.
* Познания по бази данни – SQL.
* Добро разбиране на основните концепции в програмирането – ООП принципи и алгоритми.
* Английски език за четене на документация.
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Познаване и опит с PostgreSQL.
* Интерес и опит с Python.
* Опит с работа под Linux.
* Учащ или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

We are looking for dynamic and skilled DevOps Engineers who have a keen interest in advancing their expertise in Linux and AWS technologies.

 

Your role will involve

* Manage and enhance the security and reliability of Linux servers, along with active engagement in public cloud infrastructures, primarily AWS.
* Administer and optimize server applications such as Apache HTTPD, Nginx, and PostgreSQL.
* Handle network infrastructure tasks, including managing firewalls and network services.
* Utilize advanced monitoring and system optimization tools like Zabbix.

 

What we expect from you?

* A strong passion for and experience in working within a Linux environment.
* Solid programming abilities in Python or Bash, with a focus on automating processes in Linux.
* English language proficiency that allows for reading technical documentation.
* English language, sufficient for understanding technical documentation.

 

You will have an advantage if you have

* A degree in Computer Science or a related field.
* Advanced knowledge or professional experience in VMware.
* Demonstrated skills or a deep interest in AWS cloud services.
* Proven experience or a strong interest in system monitoring and optimization.

 

Our tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Additional days of paid vacation per year based on seniority within the company.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

We are looking for enthusiastic and talented Junior DevOps Engineers who are eager to grow in the fields of Linux and AWS.

 

Your role will involve

* Ensuring the security and stability of Linux servers, as well as working with public cloud environments, especially AWS.
* Supporting server applications like Apache HTTPD, Nginx, and PostgreSQL.
* Managing network infrastructure, including firewalls and network services.
* Monitoring and optimizing systems using tools like Zabbix.

 

What we expect from you?

* Enthusiasm and a willingness to work in a Linux environment.
* Basic programming skills in Python or Bash are needed, particularly for automating processes in a Linux environment.
* English language proficiency that allows for reading technical documentation.
* Technical education, preferably in Computer Science or related field.

 

You will have an advantage if you have

* Knowledge of VMware
* Interest or experience in AWS cloud services.
* Interest in system monitoring.

 

Our tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Additional days of paid vacation per year based on seniority within the company.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

We are looking for enthusiastic and talented Cyber Security Engineers who are eager to grow in the fields of Linux and AWS.

 

Your role will involve

* Ensuring the security and stability of Linux servers, as well as working with public cloud environments, especially AWS.
* Supporting server applications like Apache HTTPD, Nginx, and PostgreSQL.
* Managing network infrastructure, including firewalls and network services.
* Monitoring and optimizing systems using tools like Zabbix.

 

What we expect from you?

* Enthusiasm and a willingness to work in a Linux environment.
* Basic programming skills in Python or Bash are needed, particularly for automating processes in a Linux environment.
* English language proficiency that allows for reading technical documentation.
* Technical education, preferably in Computer Science or related field.

 

You will have an advantage if you have

* Knowledge of VMware
* Interest or experience in AWS cloud services.
* Interest in system monitoring.

 

Our tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Additional days of paid vacation per year based on seniority within the company.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

Заповядайте в нашия екип като Linux System Engineer / Administrator

Всекидневни задачи

* Осигуряване на сигурност и стабилност на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения: Apache HTTPD, Nginx, PostgreSQL.
* Управление на мрежова инфраструктура: Firewalls & network services.
* Наблюдение и оптимизация на системната производителност чрез Zabbix.

 

Изисквания

* Знания и опит в Linux среда.
* Опит с Виртуализация.
* Основни умения по програмиране.
* Английски език за четене на документация.

 

Предимства

* Познания за VMware или AWS.
* Познаване на Python или Bash.
* Познания за системен мониторинг.
* Учащ (в гр. София) или завършил техническа специалност, за предпочитане в областта на компютърните науки.

 

Нашият  tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Заповядайте в нашия екип като Server Systems Monitoring Engineer.

Всекидневни задачи

* Наблюдение и управление на мониторинг системата на компанията, включително анализ на аларми от Linux сървъри и приложения.
* Подпомагане на ежедневните дейности на системните инженери.
* Асемблиране и инсталиране на сървърно оборудване, с фокус върху оптимизация и конфигурация на Linux сървъри.

 

Изисквания

* Умения в Linux, включително администриране и поддръжка.
* Основни умения по програмиране (Python или Bash), особено в контекста на автоматизация на задачи в Linux.
* Аналитично мислене и умения за бърза диагностика на проблеми.
* Английски език за четене на документация.
* Образование в областта на Компютърните науки, Математика, Физика или сходни биха били предимство.

 

Нашият  tech stack

* Infrastructure-as-Code and configuration management – Terraform, Ansible, Puppet.
* CI/CD – Gitlab.
* Web Servers and Load Balancing – NGINX, Apache HTTPD.
* Databases – PostgreSQL.
* Operation system – Linux.
* Messaging services – Redis.
* Monitoring and logging – Grafana, Prometheus, Zabbix.
* Public cloud – AWS.
* Private cloud – VMware.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.
* Билети за конференции и семинари.
* Включване като лектори на различни технологични събития.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Проследява дневните активности по задачите, свързани с разработката на софтуер и създава репорти на дневна/седмична/месечна база.
* Координира и подпомага екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Създава и поддържа документацията по проектите.
* Организира работни срещи по различните проекти.

 

Изисквания

* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (четене с разбиране).

 

За предимство ще се счита:

* Предишен опит на подобна позиция.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Обработка и въвеждане на данни, работа с документи.
* Подготовка на справки и отчети.
* Писане на вътрешни документации.
* Подпомагане на екипите.
* Изпълнение на други административни дейности.

 

Изисквания

* Завършено висше образование или 4-та година студенти.
* Добри компютърни умения – работа с Word и Excel.
* Добри комуникативни умения.
* Наблюдателност и внимание към детайла.
* Английски език (четене с разбиране).

 

За предимство ще се счита:

* Предишен опит на подобна позиция.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Провежда функционално тестване на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти.
* Отчита резултатите от тестовете като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети.
* Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Изисквания

* Изкаран курс по софтуерно тестване или релевантно обучение / курс в университета.
* Завършено висше образование или 4-та година студенти (в гр. София).
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Познания по програмиране или бази данни ще се счита за допълнително предимство.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (четене с разбиране).
* Предишен опит ще се счита за предимство.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Отговаря активно за контакта с клиента и екипите за разработка, и гарантира за изпълнението на задачите.
* Работи в тясно сътрудничество с различните екипи и заинтересовани страни.
* Комуникира продуктовите планове със заинтересованите страни, изяснява изискванията и определя приоритетите за ново развитие.
* Проследява дейностите по проектите да се извършват в срок.
* Работи в тясно сътрудничество с инженерните екипи за подготовка и предоставяне на документация за продукта.
* Основни инструменти, които ще използва са ClickUp, Slack, Google Drive и др.
* Подготвя периодични справки и отчети.

 

Изисквания

* 1+ години опит на подобна позиция.
* Способност за работа с различните заинтересовани страни при разработката на софтуер – клиенти, инженери и екипи за поддръжка.
* Опит и познания за bug tracking системи и инструменти за управление на проекти.
* Добро познаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер.
* Английски език.

 

Предимства

* Опит с agile методологии за разработка на софтуер (като Scrum, Kanban и др.)
* Базов опит с UX Design.
* Опит в управлението на хора.

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по тикетинг система, системи за управление на инциденти или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Изисквания

* Аналогичен предишен опит поне 1 година.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет.
* Завършено висше образование в областта на информационните технологии или 4-та година студенти (в гр. София) ще се счита за допълнително предимство.
* Препоръчително е кандидатите да имат опит със системи за управление на задачи и бъгове като Jira, Trello, ClickUp и др.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (четене с разбиране).

 

Ние предлагаме

* Предизвикателства, които ще ти помогнат да израстнеш и да реализираш потенциала си бързо.
* Среда, позволяваща постоянно развитие.
* Вътрешно фирмени обучения.
* Възможност за онлайн обучения в Udemy и други платформи, както и достъп до технологична литература.
* Гъвкаво работно време.
* Възможност за хибридна работа.
* Допълнителни дни платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Пакет от възнаграждения, включващ годишни бонуси при добри резултати на компанията.
* Вътрешни събития в офиса и тиймбилдинги.
* Осигурени в офиса топли напитки, плодове и др.
* Допълнително здравно осигуряване.
* Месечна карта за спорт.

 

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

We are currently looking for experienced, creative and proactive team member.

 

Main Responsibilities

* Use Google Analytics, Google AdWords and other relevant services.
* Create content for different social media platforms like Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and etc.
* Design and management of Social media and Google Ads campaigns.
* Preparing regular reports on campaigns and marketing activities.
* Create content for the company’s blog.
* Participate actively in the planning and execution of company events.

 

Requirements

* At least 1 year of digital marketing experience.
* At least 4th year in the University or fresh graduate in Marketing, Communications, or similar field.
* Good knowledge and experience with social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram), including the ad setting and campaign analysis platforms.
* Good command of written and spoken English.
* Knowledge of MS Office and/ or google spreadsheet.

 

We offer

* Challenges that will help you grow and realize your potential really fast.
* An environment where nothing is set in stone.
* Internal company trainings.
* Access to tech books, internal and external training and self-learning systems like Udemy courses.
* Additional days of paid vacation per year based on seniority within the company.
* Flexible working hours.
* Hybrid way of work.
* Remuneration package including annual bonuses for good company performance.
* Internal events & Team Building events.
* Fresh fruits, coffee, and snacks at the office daily.
* Additional Health Insurance.
* Free Multisport card.
* Access to conferences.
* Attending and speaking at different tech events.

 

 

We thank all applicants for their interest. However, only short-listed candidates will be contacted personally.

Ако не откриваш подходящата за теб позиция, не се отказвай – попълни формата за кандидатстване и сподели с нас своите професионални интереси и опит. Така ще можем да те имаме предвид, в случай, че скоро отворим подходяща позиция за теб.

Какво да очаквате от Стажа?

Гъвкавo работно време

Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения

Заплащане

Съобразено с постигнатите резултати и изработените часове

Личен Ментор

Получавате ментор, който да ви помага и насочва с поставените задачи

Постоянна работа

След успешно завършване на стажа ще започнете постоянна работа

Опит в реална работна среда

Ще работите по задачи в реална работна среда

Продължителност

От 3 до 6 месеца в зависимост от вашето представяне и за да преценим с какво може да допринесете в нашите проекти

Какво очакваме от стажантите?

Идеи и мнение

Споделяйте мнението и идеите си

Самообучение

Отделяйте време за самообучение, за да надградите знанията си

Градивна критика

Приемайте критиката от колегите си като стимул да подобрявате уменията си

Ентусиазъм

Не се задоволявайте с минимума, мотивирайте се да постигате повече

Смелост и упоритост

Бъдете упорити и не се страхувайте да грешите

Обратна връзка

Не се страхувайте да питате

 Успешен кариерен старт …

Ние и университетите

TelebidPro си партнира с едни от водещите университети и училища предлагащи програма за образование в ИТ сферата, с цел доближаване на образованието до бизнеса.

Технически университет – София

Факултет по математика и информатика (ФМИ)

 

Технологично училище Електронни системи (ТУЕС)

Асоциацията на завършилите ТУЕС (АзТУЕС)

Грамота от ФМИ 2022

Почетен плакет от ФМИ 2019

International Space App Challenge 2019

International Space App Challenge 2018

Грамота от ТУЕС 2018

International Space App Challenge 2017

Благодарствена грамота ФМИ 2023

Благодарствена грамота ФМИ 2023

Предпочитани Технологии