Стаж и Работа
Отворени позиции

Стаж и Работа

Стаж и Работа

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ

                       

РАБОТА

     

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по някой от следните езици за програмиране: JavaScript, Python, C++ или други.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с Node.js.
* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Linux.
* Учащ или завършил техническа специалност в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

   

Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* Много добри познания по Python.
* Познания по бази данни – SQL.
* Отлично познаване на принципите в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Добри комуникативни умения.

 

Предимства

* Опит с PostgreSQL.
* Опит с Linux.
* Учащ или завършил техническа специалност в областта на компютърните науки.
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

  

Responsibilities

* Systems administration for Linux servers.
* Application servers maintenance: Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL.
* Network administration: DNS & Firewalls.
* Monitoring: Zabbix.

 

Requirements

* Good knowledge of Linux.
* Knowledge of Python or Bash.
* Good understanding of virtualization.
* Knowledge of version control systems (Git, SVN).
* Ability to work on multiple projects and adapt to changing environment.
* Working level of English language (for documentation).

 

Advantages

* Knowledge of VMware, AWS, Xen, Docker.
* Understanding of system monitoring.
* Knowledge of Perl.

 

We offer

* On-boarding program.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.
* Additional training in order to improve professional and Soft skills.

 

Only short-listed candidates will be contacted.

 

Ако притежавате

* Познания по Операционни системи.
* Основни познания по програмиране.
* Основни знания по Бази данни – SQL.
* Аналитично мислене.
* Английски език (на работно ниво).
* Техническа специалност, за предпочитане в областта на Компютърните науки, Математика, Физика.

 

Всекидневни задачи

* Ще бъдете включени в Наблюдение на мониторинг системата на компанията и анализ на аларми.
* Ще подпомагате пряко и цялостно ежедневните дейности на системните инженери.
* Ще асемблирате и инсталирате сървърно оборудване.

 

Предимства

* Опит с Linux.
* Опит с PostgreSQL.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Ако притежавате

* Аналогичен предишен опит поне 1 година.
* Завършено висше образование или 4 -та година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (на работно ниво).

 

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Проверява и документира софтуерни версии.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

If you are/have

* At least a year of experience in software documentation or related fields.
* Strong knowledge in MS Office.
* Working level of English language.
* Excellent communication skills.
* Excellent analytical skills.

 

Your main responsibilities

* Handle customer requests submitted by e-mail, web-forms or other support tools.
* Clarify and record information in the systems, ensure full understanding of the customer issue.
* Research internal resources and knowledge bases to find a resolution.
* Collaborate with other team members to achieve a satisfactory resolution of customer issues.
* Help maintain internal resources and knowledge bases by documenting findings and suggesting improvements.
* Follow established processes for effective management of support incidents.
* Expand your knowledge of our products and your technical skills.

 

We offer

* On-boarding program.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.
* Additional training in order to improve professional and Soft skills.

 

Only short-listed candidates will be contacted.

Ако притежавате

* Аналогичен предишен опит поне 6 месеца.
* Завършено висше образование или 4 -та година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език (на работно ниво).

 

Всекидневни задачи

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време на 6 или 8 часа, съобразено с програмата в университета.
* Фирмена култура основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
* Финансов пакет и социални придобивки.
* Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

СТАЖ

     

Ако си мотивиран да се учиш, да придобиеш знания и умения в технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като Full Stack Developer, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

* Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing
* Front-end Development – JavaScript, HTML5
* Back-end Development – Python, Node.js
* Databases – SQL, PostgreSQL
* Operating systems – Linux

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университета (в София), за предпочитане да следваш в областта на Компютърните науки или близки специалности.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Работа под Linux.
* Познаване на HTML, CSS.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

 

Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от Python, както и от други технологии, които използваме: JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

С какво ще се занимаваш

* Back-end Development – Python.
* Front-end Development – JavaScript.
* Databases – SQL.
* Operating systems – Linux.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* От първа до четвърта година в университета (в София), за предпочитане да следваш в областта на Компютърните науки или близки специалности.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език (на работно ниво).
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Опит с Python.
* Познаване на PostgreSQL.
* Работа под Linux.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

     

Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от дългосрочно развитие в областите Linux, сървъри и cloud технологии, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоиш по време на тренинга и стажа

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения – Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL, Redis и др.
* Мрежова администрация – DNS & Firewalls.
* Мониторинг: Zabbix.

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Основни познания за Linux.
* Познания по програмиране.
* От първа до четвърта година в университета (в София), за предпочитане да следваш в областта на Компютърните науки или близки специалности.
* Английски език (на работно ниво).

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и непрофесионални проекти.
* Работа под Linux.
* Познаване на Bash, Python или Perl.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Познания по HTML5 и CSS3.
* Английски език (на работно ниво).
* Усет за симетрия и цветове.
* От първа до четвърта година в университета (в София).

 

Предимства

* Опит с WordPress.
* Познания по JavaScript.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Our offer

* 3-6 month internship.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* Training, experience and opportunity for working 6 or 8 hours.
* A mentor will help you throughout the way.
* Experience Real Work.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.

 

Your main responsibilities

* Handle customer requests submitted by e-mail, web-forms or other support tools.
* Clarify and record information in the systems, ensure full understanding of the customer issue.
* Research internal resources and knowledge bases to find a resolution.
* Collaborate with other team members to achieve a satisfactory resolution of customer issues.
* Help maintain internal resources and knowledge bases by documenting findings and suggesting improvements.
* Follow established processes for effective management of support incidents.
* Expand your knowledge of our products and your technical skills.

 

If you are/ have

* At least 4th year in the University or fresh graduate in Computer science studies or relevant.
* Good knowledge in MS Office.
* Working level of English language.
* Excellent communication skills.
* Excellent analytical skills.

 

Only short-listed candidates will be contacted.

Стажът ще ти даде възможност да се запознаеш с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научиш много и ще те включим в реални проекти.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ти помага по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове.

 

Всекидневни задачи

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 3 или 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Основни познания в IT областта.
* Английски език (на работно ниво).

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Aко искаш да приложиш университетските си знания и умения на практика, присъедини се към нашия екип.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Ние предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Личен ментор по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа за най-добре представилите се по време на стажа.

 

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Проверява и документира софтуерни версии.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Възможности за кариерно развитие

* Project Manager
* Support Manager

 

Какво е необходимо, за да станеш стажант

* Завършено висше образование или 3 или 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Английски език (на работно ниво).

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Какво да очаквате от Стажа?

Гъвкавo работно време

Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения

Заплащане

Съобразено с постигнатите резултати и изработените часове

Личен Ментор

Получавате ментор, който да ви помага и насочва с поставените задачи

Постоянна работа

След успешно завършване на стажа ще започнете постоянна работа

Опит в реална работна среда

Ще работите по задачи в реална работна среда

Продължителност

От 3 до 6 месеца в зависимост от вашето представяне и за да преценим с какво може да допринесете в нашите проекти

Разкажи малко повече за себе си.

Завършил съм Технологично училище “Електронни системи” към ТУ-София, към момента втори курс в Техническия университет – София във факултета по Компютърни системи, специалност Компютърно и софтуерно инженерство. След завършването на 12 клас започнах стаж в Телебид про.

Какъв беше първият ти допир с технологии?

Първият ми допир с технологиите беше свързан с програмиране/управление на серво моторчета и лед екрани на arduino, някъде 7ми клас.

Кои са любимите ти технологии?

Сред технологиите, които харесвам са Python, Linux, C, Postgresql, Git.

Имаш ли хоби?

Различни хобита имам :).
Държа много на спорта, харесвам да гледам и играя тенис на корт и баскетбол. Бягането в планината винаги ме зарежда позитивно. Обичам и моторните спортове Formula1/WRC. В свободното си време обичам да чета научна литература за психологията, физиката и други, като сред авторите, направили ми силно впечатление, са Никалъс Кристакис и Сър Роджър Пенроуз.

Кое е последното технологично нещо, което научи?

Последното интересно нещо, което научих е, че всеки принтер използва цифров код под формата на жълти точки, който се поставя при принтирането на всеки лист, като по него може да се открие кой е принтера и на коя дата е принтиран листа.

 

 

 

Имаш ли девиз?

Когато се погледнеш в огледалото, по-добре виждай най-здраво трудещата се версия на себе си.

Какво те прави щастлив?

Да съм здрав, да уча и да се развивам, да трупам забавни спомени с приятели,
да съм сред природата в планината.

Ако имаш възможност да се срещнеш с някоя известна личност, кого би искал да срещнеш?

Американският професор по теоретична физика Мичио Каку.

Ако беше животно, какво би искал да бъдеш?

Октопод. Имат впечатляваща способност да лавират и да се приспособяват към околната среда.

Какво очакваме от стажантите?

Идеи и мнение

Споделяйте мнението и идеите си

Самообучение

Отделяйте време за самообучение, за да надградите знанията си

Градивна критика

Приемайте критиката от колегите си като стимул да подобрявате уменията си

Ентусиазъм

Не се задоволявайте с минимума, мотивирайте се да постигате повече

Смелост и упоритост

Бъдете упорити и не се страхувайте да грешите

Обратна връзка

Не се страхувайте да питате

Предпочитани Технологии

Linux

Application & Data

JavaScript

Python

Node.js

PostgreSQL

Bootstrap

AngularJS

Debian

Apache HTTP Server

nginx​

Redis

Amazon EC2

Amazon S3

Perl

HTML5

JSON-RPC

Utilities

CloudFlare

Amazon CloudFront

Let’s Encrypt

Mailchimp

DevOps

Vim

Grunt

Yeoman

Zabbix

Business Tools

Google Drive

Slack

G Suite

BrowserStack

CONTACTS

BULGARIA, TelebidPro

105 Nishava Str., Sofia 1408

career(at)telebid-pro(dot)com