DevCamp 2021

Целта на TelebidPro DevCamp  е да подготви хора, които вече са придобили основни умения и знания по програмиране за първата им работа или стаж. Участниците ще придобият реален опит в разработката на цялостно уеб приложение с помощта на ментори с голям професионален опит. Паралелно с курсовете по разработката на софтуер те ще изградят ключови Soft Skills. Ще имат възможност да приложат наученото в близка до реалната работна среда

 
TelebidPro DevCamp включва :

*ментори с голям професионален опит от екипа

*курсове на български език, включващи обучения по темите от програмата

*решаване на алгоритмични задачи

*работа по комплексни задачи съобразени с индивидуалните възможности на всеки участник

*персонална работа с всеки участник

*задачи за самоподготовка

*задълбочена обратна връзка

Участниците ще придобият опит и умения с едни от най-популярните инструменти и технологии в IT – Python, JavaScript, SQL, PostgreSQL, GitHub, Slack и др., ще развият Soft Skills, които ще им бъдат полезни при следващите стъпки в професионалното развитие и ще имат реален опит в процеса на разработката на софтуер.

 
Първа седмица 04.10 – 10.10.2021

В първите стъпки определихме, в зависимост от знанията и уменията на всеки:

Условието на задачата

Сроковете

Технологиите, които ще бъдат използвани

 
Втора Седмица 11.10 – 17.10.2021

Проверихме развитието на задачата, която разработва всеки един от участниците и обсъдихме трудностите, с които са се сблъскали.

Обърнахме внимание на въпроси, свързани с предпазването от SQL Injection и съхранение на пароли – hash, salt.

Разгледахме теми и упражнения за: Database Normalization и Linux – Navigation, Files and directories, Redirection, Permissions, Processes.

Решавахме Алгоритмични задачи.

 
Трета и Четвърта Седмица 18.10 – 31.10.2021

Обърнахме специално внимание на писмената комуникация и някои базови Soft skills.

Разгледахме теми и упражнения за:

*Version Control

*Linux – Package management, Filesystems, Networking, Regular expressions

*SQL – Multitable Queries (Joins), Summary Queries, Subqueries and Query Expressions

При проверката на задачите се спряхме на добри практики при:

*UX / UI

*обработка на Изключения

 
 Финалната седмица на DevCamp – 01.11 – 05.11.2021

През нея сe съсредоточихме върху:

Разработка на CRUD интерфейси и репорти

Тестове и подобрения на нефункционалните изисквания към всеки от проектите, така че да са максимално близо до реалните проекти.

Част от изискванията, които бяхме дефинирали предварително:

* минимален и максимален брой потребители, които ще се обслужват от системите

* минимален и максимален брой обекти, които ще обработва системата

* средно време за зареждане на различните екрани

* изисквания към HW

През последните 5 седмици участниците в DevCamp работиха много ентусиазирано по своите проекти.

Поздравяваме ги за положените усилия и желанието им да да се учат!

Най-добре представилите се сред тях получиха и предложение да се включат в стажантската ни програма.

 
Очаквайте през февруари DevCamp 2022..

Разгледайте отворените ни позиции за стаж и работа.

Soft skills for IT peopleTelebidPro’s team – Самуил Иванов: Когато се погледнеш в огледалото, по-добре виждай най-здраво трудещата се версия на себе си.