DevCamp 2021

Целта на TelebidPro DevCamp  е да подготви хора, които вече са придобили основни умения и знания по програмиране за първата им работа или стаж. Участниците ще придобият реален опит в разработката на цялостно уеб приложение с помощта на ментори с голям професионален опит. Паралелно с курсовете по разработката на софтуер те ще изградят ключови Soft Skills. Ще имат възможност да приложат наученото в близка до реалната работна среда

 

TelebidPro DevCamp включва :

 • Ментори с голям професионален опит от екипа

 • Курсове на български език, включващи обучения по темите от програмата

 • Решаване на алгоритмични задачи

 • Работа по комплексни задачи съобразени с индивидуалните възможности на всеки участник

 • Персонална работа с всеки участник

 • Задачи за самоподготовка

 • Задълбочена обратна връзка

Участниците ще придобият опит и умения с едни от най-популярните инструменти и технологии в IT – Python, JavaScript, SQL, PostgreSQL, GitHub, Slack и др., ще развият Soft Skills, които ще им бъдат полезни при следващите стъпки в професионалното развитие и ще имат реален опит в процеса на разработката на софтуер.

 

Какво се случи в DevCamp?

 

Първа седмица 04.10 – 10.10.2021

 В началото, в зависимост от знанията и уменията на всеки определихме:

 1. Условието на задачата и първите стъпки за изпълнението им
 2. Сроковете
 3. Технологиите, които ще бъдат използвани

 
Втора Седмица 11.10 – 17.10.2021

 1. Проверихме развитието на задачата, която разработва всеки един от участниците и обсъдихме трудностите, с които са се сблъскали.
 2. Обърнахме внимание на въпроси, свързани с предпазването от SQL Injection и съхранение на пароли – hash, salt.
 3. Разгледахме теми и упражнения за: Database Normalization и Linux – Navigation, Files and directories, Redirection, Permissions, Processes.
 4. Решавахме Алгоритмични задачи.

 
Трета и Четвърта Седмица 18.10 – 31.10.2021

 1. Обърнахме специално внимание на писмената комуникация и някои базови Soft skills.
 2. Разгледахме теми и упражнения за: Version Control; Linux – Package management, Filesystems, Networking, Regular expressions; SQL – Multitable Queries (Joins), Summary Queries, Subqueries and Query Expressions
 3. При проверката на задачите се спряхме на добри практики при: UX / UI; обработка на Изключения

 
 Финалната седмица на DevCamp – 01.11 – 05.11.2021

 През нея сe съсредоточихме върху:

 1. Разработка на CRUD интерфейси и репорти
 2. Тестове и подобрения на нефункционалните изисквания към всеки от проектите, така че да са максимално близо до реалните проекти.
  Част от изискванията, които бяхме дефинирали предварително: брой потребители, при който системата ще работи безпроблемно (с приемливо закъснение); минимален и максимален брой обекти, които ще обработва системата; средно време за зареждане на различните екрани; изисквания към HW

 

През последните 5 седмици участниците в DevCamp работиха много ентусиазирано по своите проекти.

Поздравяваме ги за положените усилия и желанието им да да се учат!

Най-добре представилите се сред тях получиха и предложение да се включат в стажантската ни програма.

 

Разгледайте отворените ни позиции за стаж и работа.

Soft skills for IT peopleTelebidPro’s team – Самуил Иванов: Когато се погледнеш в огледалото, по-добре виждай най-здраво трудещата се версия на себе си.