Софтуерните инженери не трябва да спират да учат

01/02/2019

Софтуерният инженер отговаря за разработването, прилагането, изпитването и оценката на софтуер и софтуерни системи. Технологиите в тази сфера се променят динамично, затова всеки програмист трябва постоянно да учи нови неща и да е в крак с най-новите тенденции.

Ето някои основни съвети за развитие и усъвършенстване:

    • Бъдете висококвалифицирани софтуерни инженери – за разработката на софтуер са необходими обширни познания в различни направления. Не се фокусирайте само върху един език или един вид система – трябва да сте продуктивни на всеки етап от работата си и умеете да боравите с различни софтуерни системи.
    • Разберете проблема и тогава започнете да го решавате. Не се концентрирайте само върху това да се справите с най-належащото, без да разбирате напълно къде е корена на проблема. Научете се какъв е начина за намиране на добри решения. Когато разбирате механизма, по който нещо работи, е много по-лесно да го управлявате и оптимизирате.
    • Навлезте в културата на Open Source – тя вече е значителна част от индустрията и играе ролята на основен двигател за иновации.
    • Разширете опита и познанията си за мобилните технологии. През мобилните телефони, вече се извършват множество услуги като плащания, навигация, анализ в реално време, и др. Мобилните услуги заемат все по-широк кръг от пазара и спомагат за събирането на данни в огромни мащаби. Софтуерните инженери трябва да умеят да използват тези данни и непрекъснато да се развиват в областта, за да могат да отговорят на новите предизвикателства.
    • Иноваците са за тези, които могат да ги видят. Не се фокусирайте само върху ежедневни задачи, които изискват постоянно внимание. Търсете нови възможности за подобрение на процесите, те са навсякъде около вас, необходимо е само да ги забележите.

Източник: http://radar.oreilly.com/

SUPER STEM България 2018HackTUES 365