DevCamp

Безплатен тренинг за студенти, за които програмирането е страст и искат да се подготвят и започнат платен стаж или работа.

 

Начало: 21.02.2022 

График

⇒  Краен срок за записване: 15.02.2022

⇒  Начална дата: 21.02.2022

⇒  Продължителност: 5 седмици

⇒  Online занятия: 2 пъти седмично по 2 часа от 18:30 часа

⇒  Самостоятелна работа: минимум 10 часа седмично

⇒  Срещи в офиса за проверка и обсъждане на задачите: ще бъде уточнено допълнително, в зависимост от пандемичната обстановка.

График

⇒  Краен срок за записване: 27.09.2021

⇒  Начална дата: 04.10.2021

⇒  Продължителност: 5 седмици

⇒  Online занятия: 2 пъти седмично по 2 часа от 18:30 часа

⇒  Самостоятелна работа: 10 часа седмично

⇒  Срещи в офиса за проверка и обсъждане на задачите: ще бъде уточнено допълнително, в зависимост от пандемичната обстановка

За DevCamp

⇒  Целта на програмата е да подготви хора, които вече са придобили основни умения и знания по програмиране за първата им работа или стаж, като им помогне да усвоят ключови знания и умения за процеса на разработка на софтуер.

⇒  Участниците ще бъдат поставени в близка до реалната работна среда, където да се сблъскат с възможно най-много практически казуси, което ще им донесе ценен опит и възможност да приложат знанията си.

⇒  По време на тренинга участниците ще работят по разработката на проект с помощта на ментори с голям професионален опит, като паралелно с курсовете по разработката на софтуер участниците ще изградят ценни комуникационни и Soft Skills умения. 

⇒  Програмата е подходяща за студенти в гр. София, които имат възможност да започнат стаж или работа поне на 4 часа (при гъвкав график) след приключване на тренинга.

Кандидатстване

⇒  Кандидатите ще преминат през входящ изпит на език за програмиране, в който те се чувстват най-уверени, така че да могат да покажат най-доброто от себе си.

⇒  Тренингът не е подходящ за напълно начинаещи в писането на код, защото предвидените задачи и материал изискват предварителни знания и умения.

Следващи стъпки

⇒   Най-добре представилите се ще получат предложение за работа или платен стаж в TelebidPro.

Какво включва DevCamp?

⇒  Разработка на цялостно реално уеб приложение.

⇒  Ментори с голям професионален опит от екипа на TelebidPro.

⇒  Решаване на алгоритмични задачи.

⇒  Работа по комплексни задачи съобразени с индивидуалните възможности на всеки участник.

⇒  Задачи за самоподготовка.

⇒  Проверка на задачите и задълбочена обратна връзка.

Какво включва DevCamp?

⇒  Разработка на цялостно уеб приложение

⇒  Ментори с голям професионален опит от екипа на TelebidPro 

⇒  Курсове на български език, включващи обучения по темите от програмата

⇒  Решаване на алгоритмични задачи

⇒  Работа по комплексни задачи съобразени с индивидуалните възможности на всеки участник

⇒  Персонална работа с всеки участник

⇒  Задачи за самоподготовка

⇒  Проверка на задачите и задълбочена обратна връзка

Програма

⇒  Етап 1: Запознаване и уточняване на задачата

В първите срещи ще определим условието на задачата, срокове и технологиите, които ще се използват, като ги съобразим с възможностите и интересите на участниците.

⇒  Етап 2: Разработка

2.1.  Активна разработка по дефинираното условие на задачата и периодични срещи с цел проверка и обратна връзка.

2.2.  Практически тренинги по ключови теми в разработката на софтуер.

2.3. Тестове на производителността на разработените приложения.

⇒  Етап 3:  Финал

В края на DevCamp всеки участник или екип ще представи проекта си пред жури.

Програма

                    

⇒  Programming Concepts – Error Handling, Debugging, Testing

⇒  Front-end Development – JavaScript, HTML5

⇒  Back-end Development – Python or Node.js

⇒  Databases – SQL, PostgreSQL

⇒  Operating systems – Linux

Програма

⇒  Programming Concepts – Error Handling, Debugging, Testing

⇒  Front-end Development – JavaScript, HTML5

⇒  Back-end Development – Python or Node.js

⇒  Databases – SQL, PostgreSQL

⇒  Operating systems – Linux

              

            

Програма

                    

⇒  Programming Concepts – Error Handling, Debugging, Testing

⇒  Front-end Development – JavaScript, HTML5

⇒  Back-end Development – Python or Node.js

⇒  Databases – SQL, PostgreSQL

⇒  Operating systems – Linux

Изисквания към кандидатите

⇒  Студенти от първа до четвърта година в университет в София или наскоро завършили, за предпочитане в областта на Компютърните науки или близки специалности.

⇒  Познаване на поне един език за програмиране.

⇒  Добро познаване на основните концепции в програмирането – OOP принципи и алгоритми.

⇒  Знания и умения в Web програмирането (базови познания за HTTP протокол, бисквитки и сесии, HTML & CSS).

⇒  Възможност за започване на стаж или работа поне на 4 часа при гъвкав график.

Предимства

⇒  Лични проекти, по които всеки се е упражнявал или работил.

⇒  Познаване на JavaScript или Python.

⇒  Познаване на SQL.

⇒  Работа под Linux.

Какъв опит и умения ще придобие всеки участник?

⇒  Реален опит в процеса на разработката на софтуер.

⇒  Умения за работа в екип, ефективна комуникация, самоорганизация и разрешаване на проблеми.

⇒  Опит с едни от най-популярните инструменти и технологии в IT – Python, JavaScript, SQL, GitHub, Slack и др.

⇒  Опит с работа под Linux.

⇒  Умения за прилагане на Agile принципите при разработка на софтуер.

Какъв опит и умения ще придобие всеки участник?

⇒  Soft Skills, които ще помогнат при следващите стъпки в професионалното развитие

⇒  Опит с едни от най-популярните инструменти и технологии в IT – Python, JavaScript, SQL, PostgreSQL, GitHub, Slack и др.

⇒  Реален опит в процеса на разработката на софтуер

⇒  Опит с работа под Linux