TelebidPro в подкрепа на образованието в IT областта

24/01/2022

За 7-ма поредна година Телебид Про ще бъде Алфа Спонсор на Hack TUES и TUES Fest. Компанията има утвърдена политика на партньорски взаимоотношения с Технологично училище „Електронни системи“ – ТУЕС към ТУ-София и Асоциацията на завършилите ТУЕС – АЗТУЕС, с цел развитие потенциала на учениците и доближаване на образованието до бизнеса.

Инвестираме в бъдещето на младите хора и чрез стипендиантски програми, менторство при подготовката на дипломни работи, провеждаме практически насочени лекции, обучения, тренинги и практики.

Щастливи сме, че можем да подкрепим бъдещите IT специалисти на България. Пожелаваме им да продължават да развиват както техническите, така и личностните си умения.

Специалните награди на TelebidPro НЕТИТ “Джон Атанасов” 2021TelebidPro DevCamp – стартира второто си издание през февруари