OPEN POSITIONS

Developer Internship


Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоите по време на обучението и стажа:

* Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing
* Front-end Development – CMS, Browsers, Cookies, Services, CGI – JavaScript
* Back-end Development – Processes, Sockets, Threads, Pipes and Redirection, RPC, Network Programming – Python, Node.js
* Databases – SQL (tables, types, queries, constraints, ddl, 3NF) – MySQL, PostgreSQL
* Operating systems – Linux
* Development Methodologies – Agile planning, Problem solving, Roles

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Да следвате в областта на Компютърните науки.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език на работно ниво.
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Работа под Linux.
* Познаване на HTML, CSS.

 

Ние предлагаме

* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.

Development Internship in Platform and Lifecycle Management Team


Нашата стажантска програма е с възможност за гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

Ще имате ментор, който ще ви помогне в първите стъпки в развитието ви в IT сферата!

 

Какво ще правите и научите

* Ще бъдете обучени на добрите практики в разработката на софтуер.
* Ще ви въведем в различните етапи от процеса на разработка на софтуер.
* Ще се запознаете с едни от най-модерните и използвани технологии за разработка на софтуер.
* Ще бъдете включени в екип от висококвалифицирани програмисти и работа по реални проекти.
* Ще подпомагате екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Да следвате в IT областта.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Добри комуникативни и аналитични умения.
* Английски език на работно ниво.

 

Ние предлагаме

* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.

Full Stack Developer Internship


Requirements

* Knowledge in JavaScript, or Python, or PHP, or C/C++
* Being acquainted with the basic principles of programming and algorithms
* Being a student in technical speciality for computer sciences
* English (for documentation)

 

Advantages

* Working on personal, although non-professional projects
* Working with Linux
* Knowledge in MySQL or PostgreSQL
* Knowledge in Perl
* Knowledge in HTML, CSS

 

Personal Qualities

* Serious attitude and high motivation
* Logical thinking
* Ability for teamwork

 

We offer

* Training, experience and opportunity for working part-time or full-time;
* Work in a team of fresh and friendly young people;
* Flexible working hours to fit schedules for lectures and seminars;

Quality Assurance Internship


Нашата стажантска програма е с възможност за гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с графика в университета. Ще имате ментор, който ще ви помогне в първите стъпки в развитието ви в IT сферата!

Стажът ще ви даде възможност да се запознаете с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научите много и ще бъдете включени в реални проекти.

 

Етапите, през които ще преминете по време на стажа

  • Запознаване – продължителност от 2 седмици до 1 месец – самостоятелна работа по разнообразни и различни по трудност задачи;
  • Тренинг продължителност от 3 до 6 месеца – запознаване с процеса на тестване на софтуер, работа по комплексни задачи и изграждане на soft skills;
  • При добри резултати по време на тренинга включване в по-сложни задачи, което ще даде възможност за усъвършенстване и навлизане в дълбочина в тестването на софтуер, запознаване с процесите на разработка.

 

Отговорности

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Основни познания в IT областта.
* Английски език (за документация).
* Да сте студенти или наскоро завършили специалност в IT областта.

 

Предимства

* Познания по HTML и CSS.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Познания по Бази данни и SQL.

 

Ние предлагаме

* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.

Junior Software Developer


Requirements

* Knowledge in JavaScript, Python or PHP
* Knowledge of algorithms, programming concurrency, Linux
* Started Bachelor’s degree in Computer Science
* English (for documentation)

 

Advantages

* Experience in non-commercial or commercial software projects
* Experience with RDBMS (PostgreSQL, Mysql or other)
* Some knowledge of open source projects (Apache, GNU, etc.)
* Knowledge of web development in Python, PHP, HTML, JavaScript, CSS, SQL or similar

 

We can offer you

* Competitive compensation and benefits package based on personal achievements.
* Flexible working hours.
* Loyal program;

Junior DevOps


Responsibilities

* Systems administration for Linux servers;
* Network administration: DNS & Firewalls;
* Application servers maintenance: Nginx, MySQL;
* Monitoring: Zabbix

 

Requirements

* Linux background;
* Creating and Managing Continuous Delivery and Continuous Integration process;
* Knowledge of version control systems (Git, SVN);
* Ability to work on multiple projects and adapt to changing environment;
* Understanding of virtualization;

 

Advantages

* Knowledge of Scripting languages (Bash, Python, etc.)
* Knowledge of VMware, Xen, Amazon, Docker
* Understanding of system monitoring

 

We offer

* On-boarding program;
* If you are a full-time student – flexible working hours to fit schedules for lectures and seminars;
* Competitive salary;
* Probation period of 3 months;
* Friendly work environment in a team of highly skilled and motivated people;
* Team building initiatives;
* Multisport card;
* Additional health insurance;
* Loyalty program.

Senior Software Developer


* You will be involved in the development of server-side software, complex integration schemas and big data challenges solving.

 

Some of our requirements are:

* Very good еxperience with server-side programming development for large-scale web services (3+ years experience with Java, Perl or Python);
* Very good knowledge of mathematics, computer algorithms and multi-threading and concurrency environment;
* Experience in Linux/Unix shell and software development;
* Linux/Unix system fundamentals (filesystem, sockets, pipes, scheduler)
* Good command of English (written)
* Started Bachelor’s degree in Computer Science

 

Advantages

* High throughput, high availability distributed systems
* RDBMS and NOSQL
* Open source projects contributing
* White hat

 

We can offer You

* Competitive compensation and benefits package based on personal achievements.
* Flexible working hours.