OPEN POSITIONS

Тренинг и Стаж за Програмисти


Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоите по време на обучението и стажа:

* Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing
* Front-end Development – CMS, Browsers, Cookies, Services, CGI – JavaScript
* Back-end Development – Processes, Sockets, Threads, Pipes and Redirection, RPC, Network Programming – Python, Node.js
* Databases – SQL (tables, types, queries, constraints, ddl, 3NF) – MySQL, PostgreSQL
* Operating systems – Linux
* Development Methodologies – Agile planning, Problem solving, Roles

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Да сте първа или втора година в университета, за предпочитане да следвате в областта на Компютърните науки или релевантно образование.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език на работно ниво.
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Работа под Linux.
* Познаване на HTML, CSS.

 

Ние предлагаме

* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

DevOps Internship


Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от дългосрочно развитие в областите Linux, сървъри и cloud технологии, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоите по време на обучението и стажа

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения – Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL, Redis и др.
* Мрежова администрация – DNS & Firewalls.
* Мониторинг: Zabbix.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Познания за Linux.
* Познания в програмирането.
*Студент по техническа специалност в областта на компютърните науки.
* Английски език (за документация).

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и не професионални проекти.
* Работа под Linux.
* Познаване на Bash, Python, Perl.

 

Ние предлагаме

* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Quality Assurance Internship


Стажът ще ви даде възможност да се запознаете с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научите много и ще бъдете включени в реални проекти.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Какво предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ви помага по време на обучението и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Програма за лоялност.

 

Какво ще правите

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Завършено висше образование или 3 или 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Основни познания в IT областта.
* Английски език (за документация).

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Development Assistance Intern/ Junior


Стажът ще ви даде възможност да се запознаете с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научите много и ще бъдете включени в реални проекти.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Какво предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ви помага по време на обучението и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Програма за лоялност.

 

Какво ще правите

* Ще бъдете обучени на добрите практики в разработката на софтуер.
* Ще ви въведем в различните етапи от процеса на разработка на софтуер.
* Ще се запознаете с едни от най-модерните и използвани технологии за разработка на софтуер.
* Ще бъдете включени в екип от висококвалифицирани програмисти и работа по реални проекти.
* Ще подпомагате екипите по проектите в цялостното организиране и изпълнение на задачите.
* Създаване и поддръжка на документация по проектите и изготвяне на справки.
* Проследяване на дневните активности и създаване на репорти на дневна/седмична/месечна база.
* Работни срещи по различните проекти.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Способност за извличане на информация от различни източници.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Добри комуникативни умения.
* Английски език на работно ниво.
* Завършено висше образование или 4 година студенти.
* Образование по техническа специалност ще се счита за предимство.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Junior Developer


Изисквания

* 1+ година опит с JavaScript, или Python, или C++ или други езици за програмиране
* 1+ година опит с Linux
* 1+ година опит с бази данни – SQL
* Отлично познаване на принципите в програмирането
* Английски език на работно ниво
* Добри комуникативни умения

 

Предимства

* опит с Node.js
* опит с PostgreSQL
* опит с HTML, CSS
* Учащ или завършил техническа специалност в областта на компютърните науки
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding)
* За учащите – гъвкаво работно време, съобразено с натовареността в университета
* Периодични Team – Building мероприятия
* Карти за спорт
* Допълнителен ден платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата
* Програма за лоялност

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Junior DevOps


Responsibilities

* Systems administration for Linux servers
* Application servers maintenance: Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL
* Network administration: DNS & Firewalls
* Monitoring: Zabbix

 

Requirements

* 2+ years experience in Linux
* 1+ years experience in Python or Bash
* 1+ years experience in virtualization
* Knowledge of version control systems (Git, SVN)
* Ability to work on multiple projects and adapt to changing environment
* Goog Еnglish is a must

 

Advantages

* Knowledge of VMware, AWS, Xen, Docker
* Understanding of system monitoring

 

We offer

* On-boarding program
* If you are a full-time student – flexible working hours to fit schedules for lectures and seminars
* Competitive salary
* Probation period of 3 months
* Team building initiatives
* Multisport card
* Add a day off to your paid leave for every year in the company after 2 years in the company
* Loyalty program

Only short-listed candidates will be contacted.

Координатор IT проекти


Предлагаме възможност за гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден, като за студенти това е съобразено и с програмата в университета.

 

Какво ще правите

* Ще ви въведем в различните етапи от процеса на разработка на софтуер.
* Ще подпомагате екипите по проектите в цялостното организиране, координиране и изпълнение на задачите.
* Ще бъдете включени в екип от висококвалифицирани програмисти и работа по реални проекти.
* Ще се включите в подготовката на необходими справки и отчети по време на изпълнението и поддръжката на проектите.

 

Изисквания

* Аналогичен предишен опит поне 2 години.

* Завършено висше образование или сте 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/ или google spreadsheet.
* Английски език – писмено и говоримо.

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding).
* За учащите – гъвкаво работно време, съобразено с натовареността в университета.
* Периодични Team – Building мероприятия.
* Карти за спорт.
* Допълнителен ден платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата.
* Програма за лоялност.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

IT Project Manager


If you are creative, you enjoy challenges and contact with people – we look forward to your application.

 

Responsibilities

* Maintain project backlog and development iterations.
* Assist project owner to plan work in advance for the technical teams.
* Provides a weekly report of the assigned projects to the relevant recipients.
* Support the User Acceptance Testing phase to ensure the deliverables are what the stakeholders need.
* Owning, as well as being responsible for documenting the project design process: from conceptualizing, story-boarding, PRD (Product Requirements Document) creation, including system use cases and white sheets, and many more.
* Constantly works on improving the technical skills in order to understand the business and technical requirements for any coming projects.

 

Skills & Qualifications

* 3+ years of experience in software projects.
* Ability to work closely with project owner and development teams.
* Ability to write and understand clear business requirements in English is a must.
* Excellent skills to document projects, processes, procedures etc. and chase approvals when needed.
* Autonomous person who has the ability to manage own time effectively, prioritize and meet tight deadlines.
* Positive approach on changes within the team or the company.

 

Our offer

* On-boarding program.
* If you are a full-time student – flexible working hours to fit schedules for lectures and seminars.
* Competitive salary.
* Team building initiatives.
* Multisport card.
* Add a day off to your paid leave for every year in the company after 2 years in the company.
* Loyalty program.

Only short-listed candidates will be contacted.