OPEN POSITIONS

Тренинг и Стаж за Програмисти (София)


Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоите по време на тренинга и стажа:

* Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing
* Front-end Development – CMS, Browsers, Cookies, Services, CGI – JavaScript
* Back-end Development – Processes, Sockets, Threads, Pipes and Redirection, RPC, Network Programming – Python, Node.js
* Databases – SQL (tables, types, queries, constraints, ddl, 3NF) – MySQL, PostgreSQL
* Operating systems – Linux
* Development Methodologies – Agile planning, Problem solving, Roles

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Да сте първа или втора година в университета (в София), за предпочитане да следвате в областта на Компютърните науки или релевантно образование.
* Познаване на основните принципи в програмирането.
* Английски език на работно ниво.
* Желание за учене и развитие.

 

Предимства

* Познаване на MySQL или PostgreSQL.
* Работа под Linux.
* Познаване на HTML, CSS.

 

Ние предлагаме

* Тренинг, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.
* Добро заплащане при достигане на резултати.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

IT Technical Assistance Intern / Junior


Aко искате да приложите университетските си знания и умения на практика, присъединете се към нашия екип.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Какво предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Личен ментор по време на тренинга и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за постоянна работа след приключване на стажа.

 

Всекидневни задачи

* Обработва заявки от клиенти, постъпили по e-mail, skype или други инструменти за поддръжка.
* Изяснява и записва информация за запитвания от клиентите в системите.
* Проверява и документира софтуерни версии.
* Търси решение на възникналите запитвания във вътрешните ресурси и системи.
* Сътрудничи с други членове на екипа за разрешаване на възникналите случаи.
* Помага за поддръжката и подобряването на вътрешно-фирмените ресурси и системи, като актуализира информацията за постъпилите случаи.
* Следва установени правила за ефективно управление на инциденти.
* Постоянно разширява знанията си за нашите продукти и техническите си умения.

 

Възможности за кариерно развитие

* Project Manager
* Support Manager

 

Какво е необходимо, за да започнете стаж

* Желание за обучение и самоусъвършенстване.
* Умения за работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Логическо и аналитично мислене.
* Добри комуникативни умения.
* Най-малко 2-ра година в университета.
* Английски език на работно ниво.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

DevOps Internship


Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от дългосрочно развитие в областите Linux, сървъри и cloud технологии, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Основните знания и технологии, които ще усвоите по време на тренинга и стажа

* Системна администрация на Linux сървъри.
* Поддръжка на сървърни приложения – Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL, Redis и др.
* Мрежова администрация – DNS & Firewalls.
* Мониторинг: Zabbix.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Познания за Linux.
* Познания в програмирането.
*Студент по техническа специалност в областта на компютърните науки.
* Английски език на работно ниво.

 

Предимства

* Работа по собствени, макар и не професионални проекти.
* Работа под Linux.
* Познаване на Bash, Python, Perl.

 

Ние предлагаме

* Тренинг, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден след края на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.
* Конкурентно заплащане при достигане на резултати.

 

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Quality Assurance Internship


Стажът ще ви даде възможност да се запознаете с всеки един етап от процеса на производство и поддръжка на софтуер, както и ще научите много и ще бъдете включени в реални проекти.

Позицията не е подходяща за кандидати, които искат да се развиват като програмисти!

 

Какво предлагаме

* Тренинг и Платен Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца.
* Ментор, който да ви помага по време на обучението и стажа.
* Гъвкаво работно време на 6 или 8 часов работен ден съобразено с часове, лекции и упражнения в университета.
* Придобиване на опит в реални проекти.
* Възможност за работа за най-добре представилите се по време на стажа.
* Програма за лоялност.

 

Какво ще правите

* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния продукт.

 

Какво е необходимо, за да станете стажант

* Завършено висше образование или 3 или 4 година студенти в специалност с техническа насоченост.
* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Много добри математически знания и умения.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения – работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Основни познания в IT областта.
* Английски език (за документация).

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Technical Support Intern / Junior


Our offer

* 3-6 month internship.
* If you are a full-time student – flexible working hours.
* Training, experience and opportunity for working part-time or full-time.
* A mentor will help you throughout the way.
* Experience Real Work.
* An internal culture which stimulates informal relationships and open communication.
* Financial package and social benefits.

 

Your main responsibilities

* Handle customer requests submitted by e-mail, web-forms or other support tools.
* Clarify and record information in the systems, ensure full understanding of the customer issue.
* Research internal resources and knowledge bases to find a resolution.
* Collaborate with other team members to achieve a satisfactory resolution of customer issues.
* Help maintain internal resources and knowledge bases by documenting findings and suggesting improvements.
* Follow established processes for effective management of support incidents.
* Expand your knowledge of our products and your technical skills.

 

If you are/have

* At least 4th year in the University or fresh graduate in Computer science studies or relevant.
* Good knowledge in MS Office.
* Fluent in English.
* Excellent communication skills.
* Excellent analytical skills.
* Experience with SQL will be considered as an advantage.

Only short-listed candidates will be contacted.

Junior Developer


Ако си мотивиран да се развиваш и самоусъвършенстваш, ако се интересуваш от технологиите, които използваме: Python, JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш като програмист, ние предлагаме възможности за работа с гъвкаво работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в университета.

 

Изисквания

* 1+ година опит с JavaScript, или Python, или C++ или други езици за програмиране
* 1+ година опит с Linux
* 1+ година опит с бази данни – SQL
* Отлично познаване на принципите в програмирането
* Английски език на работно ниво
* Добри комуникативни умения

 

Предимства

* опит с Node.js
* опит с PostgreSQL
* опит с HTML, CSS
* Учащ или завършил техническа специалност в областта на компютърните науки
* Работа по лични, макар и непрофесионални проекти

 

Ние предлагаме

* Програма за въвеждане (onboarding)
* За учащите – гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с натовареността в университета
* Периодични Team – Building мероприятия
* Карти за спорт
* Допълнителен ден платен отпуск в зависимост от стажа във фирмата
* Програма за лоялност

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Junior DevOps


Responsibilities

* Systems administration for Linux servers
* Application servers maintenance: Apache HTTP, Nginx, PostgreSQL
* Network administration: DNS & Firewalls
* Monitoring: Zabbix

 

Requirements

* 2+ years experience in Linux
* 1+ years experience in Python or Bash
* 1+ years experience in virtualization
* Knowledge of version control systems (Git, SVN)
* Ability to work on multiple projects and adapt to changing environment
* Goog Еnglish is a must

 

Advantages

* Knowledge of VMware, AWS, Xen, Docker
* Understanding of system monitoring

 

We offer

* On-boarding program
* If you are a full-time student – flexible working hours to fit schedules for lectures and seminars
* Competitive salary
* Probation period of 3 months
* Team building initiatives
* Multisport card
* Add a day off to your paid leave for every year in the company after 2 years in the company
* Loyalty program

Only short-listed candidates will be contacted.