Съдържанието в мрежата – все по-зависимо от Социалните мрежи като Facebook и Twitter

Сайтове, публикуващи информация в мрежата имат нужда от посетители, които да достигат до тяхното съдържание. От друга страна социалните мрежи  предлагат доста широка аудитория, но нямат самостоятелно съдържание – то се генерира чрез споделяне на информация от външни източници. Тези две връзки определят нарастващата зависимост на уеб съдържанието от социалните платформи.
Все по-трудно е да се достигат печалби от сайтове извън тези платформи, тъй като рекламата в тях е много по-ефективна и същевременно по-евтина. Това води до един задушаващ ефект в мрежата и нарастване на монополите на социалните мрежи върху потребителския интерес.

.http://qz.com/545048/death-by-a-thousand-likes-how-facebook-and-twitter-are-killing-the-open-web/

Научете се да програмирате на JavaScript със Star WarsНеобичайни места, на които можете да намерите Linux